Sökning: "roman analys onåd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden roman analys onåd.

  1. 1. Svartvit Fröken Julie : En analys av maktrelationerna i J.M Coetzees roman Disgrace

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Anna Nyberg; [2007]
    Nyckelord :Disgrace; Onåd; Coetzee; Genus;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera maktrelationerna i J. M. Coetzees roman Disgrace. Främst analyseras genusrelationerna och då i huvudsak i anslutning till huvudkarktären David Lurie. LÄS MER