Sökning: "roman början"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden roman början.

 1. 1. Celia betyder himmel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mari Jagdell; [2020]
  Nyckelord :kreativt skrivande; roman; uppväxt; klass;

  Sammanfattning : Abstrakt Min text är tänkt att ingå som en del av en roman som jag påbörjade förra läsåret. Detta är en fortsättning på det jag påbörjade då. Texten handlar om Celia som växer upp som enda barnet i ett hem med alkoholmissbruk och ovanpå det, sexuella övergrepp. LÄS MER

 2. 2. Gorgon motifs on Archaic Greek coins

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Elma Mujkanovic; [2020]
  Nyckelord :Gorgon; iconography; mythology; Athens; Neapolis in Macedon; gorgon; ikonografi; mytologi; Aten; Napolis i Makedonien.;

  Sammanfattning : The Gorgon is a creature described as terrible in ancient literature. It was depicted with glaring eyes, tusks and a hanging tongue and was a part of Greek antiquity from Archaic to Roman Period. The Gorgon motif has frequently been adorned on different materials. LÄS MER

 3. 3. Järnmalmens tyngd

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Erika Filppa Uusitalo; [2020]
  Nyckelord :Historisk roman; kreativt skrivande; litterär gestaltning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är inledningen av en historisk roman. Berättelsen utspelar sig i Malmberget i svenska Lappland runt förra sekelskiftet.                        Året var 1887 när järnvägen från Boden nådde Malmberget och möjliggjorde en storskalig järnmalmsbrytning. LÄS MER

 4. 4. Vi på Saltkråkan ur ett genusperspektiv -En karaktärsanalys av könsroller i Astrid Lindgrens Vi på Saltkråkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Englöv; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Vi på Saltkråkan; genus; manliga och kvinnliga egenskaper; könsmönster;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Astrid Lindgrens roman Vi på Saltkråkan (1964), det enda av Lindgrens alla verk som till en början skrevs som manus till TV-serien innan den publicerades som bok. Syftet med denna uppsats är att analysera Lindgrens verk utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Faderskapspresumtionens vara eller icke vara? - det är frågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Svalin; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; faderskap; faderskapspresumtion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den svenska rätten kan vi i Föräldrabalkens kapitel 1 paragraf 1 utläsa följande: Är vid barns födelse modern gift med en man, ska denne anses som barnets far. Denna bestämmelse om faderskapspresumtion är gällande svensk rätt och huvudregel för hur faderskap i Sverige fastställs. LÄS MER