Sökning: "roman jämförelse"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden roman jämförelse.

 1. 1. Materialitet och grafisk form i de svenska utgåvorna av the Vicar of Wakefield. En bibliografisk formanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Kristina Hedh Gallant; [2019]
  Nyckelord :Bokhistoria; bibliografi; formanalys; typografi; grafisk formgivning; bokformgivning; bokens materialitet; skönlitterär utformning; tryckeri; bokmarknad; förlag; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Genom att utföra en bibliografisk formanalys av de elva svenska utgåvorna av Oliver Goldsmiths roman The Vicar of Wakefield, publicerade mellan 1782 och 1970, har jag undersökt det grafiska uttrycket och jämfört det med den svenska typografins utveckling under samma tid. Centralt i uppsatsen är att bokens materialitet spelar roll för hur texten uppfattas, att formen i sig är medskapande i verkets mening. LÄS MER

 2. 2. Död som skådespel : En mentalitetshistorisk analys av skenavrättningar som utdömts av Göta hovrätt mellan 1648 och 1653, samt jämförelse med förhållanden i England och Tyskland 

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Sannestam; [2019]
  Nyckelord :Skenavrättningar; tortyrmetoder; Sverige; Tyskland; England; tidigmodern tid; rättsystem; mentalitetshistoria; mikrohistoria; barnamord.;

  Sammanfattning : This essay examines cases of faux executions administered by the high court of Göta hovrätt in Sweden during the years of 1648-1653. The faux executions are examined as a form of mental torture, utilized to extract confessions from suspected criminals. LÄS MER

 3. 3. Kärlek på film : En adaptionsanalys av Call Me by Your Name

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Yael Seligsohn; [2018]
  Nyckelord :adaption; adaptionsanalys; call me by your name; genus; queer; roman till film; berättarperspektiv; gay; homosexualitet; män; maskulinitet;

  Sammanfattning : En adaptionsanalys av hur verket Call Me by Your Name har överförts från roman till film. Uppsatsen fokuserar på hur kärlek och sexualitet mellan män kan adapteras, här genom en jämförelse mellan romanen Call Me by Your Name från 2007 och dess filmatisering från 2017. LÄS MER

 4. 4. Med andra(s) ord : Diskurser och identitetsskapande i Margareta Subers Charlie och Ali Smiths Girl Meets Boy

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Eva-Marie Lind; [2018]
  Nyckelord :Homosexualitet; HBTQ; Margareta Suber; Ali Smith; diskursanalys; Michel Foucault;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om Charlie (1932) av Margareta Suber, som ofta kallas Sveriges  första lesbiska roman, och Girl Meets Boy (2007) av Ali Smith, en modern roman som utspelar sig i en annan tid och kontext, men har många gemensamma teman med Charlie. Böckerna  behandlar homosexualitet, androgynitet och genus, men det viktigaste för den här uppsatsen  är hur de centrala karaktärerna tar del av en skriven text, och hur sagda text är fundamental  för deras identitetsskapande och böckerna i sig. LÄS MER

 5. 5. Människan som skapare, eller Den moderne Gud : Skapelseberättelsen som den skildras i Clay och Amnesia: A Machine for Pigs genom Milton och Shelley

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ida Nordmark; [2018]
  Nyckelord :David Almond; Clay; Amnesia; A Machine for Pigs; creation myth; god; Lucifer; Frankenstein; Paradise Lost; David Almond; Clay; Amnesia; A Machine for Pigs; skapelseberättelsen; gud; Lucifer; Frankenstein; Det förlorade paradiset;

  Sammanfattning : This thesis concerns the themes of godhood and creation in modern, secular works. Using literary analysis, the thesis examines how the creation myth and the relationship between creator and creation is written in David Almond’s novel Clay and the video game Amnesia: A Machine for Pigs, in comparison with how the same relationship is presented in Frankenstein and Paradise Lost. LÄS MER