Sökning: "roman"

Visar resultat 1 - 5 av 849 uppsatser innehållade ordet roman.

 1. 1. Kroatiska glagolitiska missalen från 1631 till 1927 i jämförelse med Missale Romanum. Språklig och musikalisk analys av inledningsprefationen och prefationsbönen för ordinarie söndagar, högtider och vardagar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ivan Kovačić; [2020-02-13]
  Nyckelord :fornkyrkoslaviska; Kroatiska glagolitiska missalen; prefation; Croatian glagolitical missals; old church slavonic; preface;

  Sammanfattning : The thesis analyzes the text and the melodies in the preface of ordinary Sundays, holidays andweekdays in croatian glagolitic missals from 1631, 1706, 1741, 1893, 1914 and 1927 with thepurpose to examine if the translation and its melodies follow the melodies in the roman missal– Missale Romanum.To find an answer to the question the musical notes in Missale Romanum and the Croatianmissals are transcribed into numbers where each note has a numerical value so it can becompared easily by readers lacking the reading skills of Gregorian square notes. LÄS MER

 2. 2. Mosslikens liv och död Encounters i norra Europa under förromersk järnålder

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2020-01-21]
  Nyckelord :bog body; pre-roman; iron age; encounters; micro-archaeology; necropolitics; seriality; différance; corporality; actant model; cultural hybridity;

  Sammanfattning : Abstract The purpose is to examine 17 bog bodies in the north-west of Europe, from the perspective of encounters. All bog bodies are considered as deviants from the social consensus. LÄS MER

 3. 3. "I'm Going Away Now" : Posthumanism and the End of the Anthropocene in Margaret Atwood's Oryx and Crake

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Evelina Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Oryx and Crake; Margaret Atwood; posthumanism; Anthropocene; Oryx and Crake; Margaret Atwood; posthumanism; antropocen;

  Sammanfattning : This essay explores the themes of posthumanism and the Anthropocene in Margaret Atwood’s novel Oryx and Crake. It analyses how the novel describes humanity’s effects on the earth in the novel and its human and non-human inhabitants, during the geological era that is called the Anthropocene. LÄS MER

 4. 4. FORMELE VERBALE NON-FINITE DIN LIMBA ROMÂNĂ- Analiză comparativă

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rumänska

  Författare :Mihaela Ionescu; [2020]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Särskiljningsförmåga och frihållningsbehov – En studie om möjligheten att förvärva särskiljningsförmåga för ordmärken och dess påverkan på frihållningsbehovet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Roman Szuter; [2020]
  Nyckelord :Särskiljningsförmåga; Frihållningsbehov; Ordmärke; Varumärke; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker möjligheten att registrera ordmärken och analyserar i synnerhet vilka ordmärken som kan registreras med endast ursprunglig särskiljningsförmåga och vilka ordmärken som kräver förvärvad särskiljningsförmåga för att få registreras. Uppsatsen klarlägger därutöver hur möjligheten att förvärva särskiljningsförmåga förhåller sig frihållningsbehovet. LÄS MER