Sökning: "roman"

Visar resultat 1 - 5 av 1015 uppsatser innehållade ordet roman.

 1. 1. TRADUIRE LA CULTURE – UNE TÂCHE IMPOSSIBLE ? Une étude sur la traduction des référents culturels dans la traduction française d’un roman policier de Camilla Läckberg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Klara Pettersson; [2021-09-09]
  Nyckelord :Franska; kulturella referenser; översättningsstrategier; Läckberg;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att skapa bättre förståelse för hur översättning mellan två språk går till och vilka problem den kulturella aspekten kan orsaka. Den syftar också till att bidra till forskningsfältet om översättning av kulturspecifika referenser och dess resultat kommer att jämföras med resultaten från tidigare forskning. LÄS MER

 2. 2. Genre : hybride ? Le mélange des genres dans Dora Bruder de Patrick Modiano et La petite danseuse de quatorze ans de Camille Laurens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Philippa Nanfeldt; [2021-02-22]
  Nyckelord :Patrick Modiano; Camille Laurens; Dora Bruder; La petite danseuse de quatorze ans; genre hybride; autobiographie; biographie; roman;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ studie av Dora Bruder av Patrick Modiano (1997) och La petite danseuse de quatorze ans av Camille Laurens (2017). De båda verken uppvisar drag av självbiografi, biografi och roman och kan kallas hybrider. LÄS MER

 3. 3. Tolkningsproblemet i 1 Kor 7:21 ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Tove af Geijerstam; [2021-01-28]
  Nyckelord :Exegetics; First Corinthians; 1 Cor 7.21; Paul; slavery; manumission; antiquity; Jewish law; Greek law; Roman law; Corinth; semantical analysis; grammatical analysis; structural analysis; receiver; interpretation;

  Sammanfattning : The thesis examines possible ways of understanding 1 Corinthians 7.21 in the context of especially 1 Corinthians 7.17–24 and generally the whole of chapter 7. LÄS MER

 4. 4. Zlatan-statyn: En skildring av Malmös Jesus eller Judas?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Nilufar Salehi; [2021]
  Nyckelord :Zlatan statue; art history; sculpture; public art; iconoclasm; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to analyze Peter Linde’s sculpture the Statue of Zlatan as a work of art in a public space and what kind of meaning is produced through its different kinds of expressions. Based on theories concerning public art, ancient Greek and Roman sculptural traditions and iconoclasm, this paper explains how the sculpture is drawing on older sculptural traditions to narrate the observer of the artwork. LÄS MER

 5. 5. Mediating Agencies : Towards an Agential Realist Interpretation of Gender Identification and Self-representation in the Praedia of Julia Felix, Pompeii

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Astri Karine Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Agency; diffraction; gender identification; intra-activity; materialized self-representation; Pompeii; post-human performativity; the Praedia of Julia Felix;

  Sammanfattning : This thesis addresses the rational properties of women’s gender identification and self-representation from political theorist Lois McNay’s generative logics, employing the Praedia of Julia Felix, Pompeii, as a case study. Previous debates rooted in semantics and representationalism have focused on non-elite stereotypes or negative gendered dichotomies fostered by comprehensive views on Roman women’s exclusion from public life. LÄS MER