Sökning: "romanform"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet romanform.

 1. 1. Organet lever! : Kropp, ting och performativitet i Erik Beckmans roman Inlandsbanan (1967)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Filip Nyström; [2017]
  Nyckelord :Erik Beckman; Beckman; kropp; kroppslighet; ting; tingslighet; performativitet; språk; judith butler; donna haraway; haraway; butler; bodies that matter; vicki kirby; shoshana felman; inlandsbanan; konkretism; materialism; språkmaterialism; språkmaterialitet; språklig materialitet; deleuze; guattari; derrida; kristeva; roman; experimentell; barad; posthumanism; posthumanistisk; genusteori; material turn; materiella svängningen; pickering; kroppens fenomenologi; merleau-ponty; cyborg; organ; organet lever; decentrerad; romanform; korporealitet; corporealitet; corporeality;

  Sammanfattning : The works of Erik Beckman (1935-1995) are quite unique within the Swedish literary scene. His texts convert the experimental language of the concretists of the sixties into a new form of fabulation that undermines our understanding of what literature can be, ranging from novels and poetry to theatre pieces and radio theatre. LÄS MER

 2. 2. Susanna Alakosken teoksen Köyhän lokakuu – Päiväkirja vastaanotto Suomessa

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Tellervo Rajala; [2016]
  Nyckelord :Susanna Alakoski; Köyhän lokakuu; Oktober i fattigsverige; dagbok; reception; litteraturkritiker; finska dagstidningar; finska litteraturbloggar; fattigdom;

  Sammanfattning : Susanna Alakoski (född 1962) är en sverigefinsk författare, vars tredje bok heter Oktober i Fattigsverige. Dagbok som publicerades 2012 i Sverige. När boken året efter översattes till finska, fick den namnet Köyhän lokakuu – Päiväkirja. LÄS MER

 3. 3. Den avvikande kvinnan - en kvalitativ studie om hur kvinnliga missbrukare framställs i romanform

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tanja Karlsson; Ebba Fors; [2013]
  Nyckelord :Keywords: Addiction; women addiction; discourse theory; social constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Title: Den avvikande kvinnan - En kvalitativ studie om hur kvinnliga missbrukare framställs i romanform Author: Ebba Fors och Tanja Karlsson Supervisor: Johan Cronehed The purpose of this study was to investigate the perception of the female addict in Lotta Thells autobiographical five novels, in comparison to the scientific definitions of female abuse, based on discourse theory and social constructivism. We have been using selected concepts such as self-esteem, ‘’whore’’ and femininity to explore how the image of the female addicts are challenged and reproduced in our material. LÄS MER