Sökning: "romans"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet romans.

 1. 1. Att inte översätta Nada – om litterära hjältinnor, en romans fina varp och betydelser som flätas samman

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Akademin Valand

  Författare :Siri Hultén; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Engagemangets framtid : ett långvarigt åtagande eller en kortvarig romans?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Bella Rådberg; [2019]
  Nyckelord :engagemang; Framtidens folkrörelse; LRF; sociala nätverk;

  Sammanfattning : Rapporten huvudtema är engagemang, vad som påverkar människors engagemang i olika riktningar samt huruvida digital teknik kan bidra till ökat engagemang. Rapporten bygger på ett samarbete med LRF, Lantbrukarnas riksförbund, som har för avseendet att öka medlemsaktiviteten och medlemmarnas inflytande i organisationen. LÄS MER

 3. 3. Machokrigare och jungfrur i nöd : Könsstereotypers påverkan på spelarpreferenser gällande romanser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Josefin Berntsson; Pauline Engdahl; [2019]
  Nyckelord :stereotypes; romance; gender; NPC; videogames; stereotyper; romans; genus; NPC; datorspel;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på de romanser som spelare kan inleda med icke-spelbara karaktärer samt vilken påverkan könsrelaterade stereotyper har på dessa. För att undersöka detta har det utvecklats ett textbaserat spel där deltagarna fick möjlighet att välja mellan karaktärer som porträtterar könsrelaterade stereotyper samt icke-stereotyper. LÄS MER

 4. 4. Artificiell romans : En genusvetenskaplig analys av romantiska relationer mellan artificiellt intelligenta och mänskliga karaktärer i filmerna "Be Right Back", Ex Machina och Her 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Nadim Herbert; [2019]
  Nyckelord :Science-fiction; film; cyborg; artificiell intelligens; romans; sexualitet; kroppslighet; genus; femininitet; maskulinitet;

  Sammanfattning : This thesis examines romantic relationships between human and artificially intelligent characters in the science-fiction films Ex Machina (2014), Her (2013) and “Be Right Back” (2013) from anthology series Black Mirror. The purpose of the thesis is to examine these relationships in relation to norms concerning corporeality, gender, sexuality and romance, exploring how the portrayal of these relationships and the characters in them subvert and/or reinforce those norms. LÄS MER

 5. 5. "Planeterna talar sitt tydliga språk" : En genreanalys av horoskop från fyra svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Ebba Berling; [2019]
  Nyckelord :horoskop; genreanalys; genredrag; genre; funktion; retoriska strategier; tilltal; bildspråk; retoriska frågor; retorisk flertydighet; självhjälpslitteratur; romans;

  Sammanfattning : .... LÄS MER