Sökning: "romantisk ironi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden romantisk ironi.

 1. 1. Det kanske inte var så heller

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Victor Malm; [2012]
  Nyckelord :Stig Larsson; romantisk ironi; Nyår; Paul de Man; Friedrich Schlegel; Horace Engdahl; postmodernism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En undersökning av Stig Larssons andra roman Nyår utifrån idéer om den romantiska ironin så som de presenteras av Friedrich Schlegel och tolkas av Paul de Man samt Horace Engdahl. Uppsatsen kontrasterar synvinkeln med tidigare forskning som valt att se romanen dels som en existentialistisk roman, dels som en postmodern metafiktion... LÄS MER

 2. 2. Gonzojournalistikens reflexioner : Perspektivism och romantisk ironi hos Hunter S. Thompson

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humanioraMittuniversitetet

  Författare :Tobias Svensson; [2010]
  Nyckelord :hunter s thompson; ironi; romantisk ironi; perspektivivism; gonzo; gonzojournalistik; gonzojournalism; fear and loathing in las vegas; ralph steadman; don quijote; sidekick; perspektiv; reflexioner;

  Sammanfattning : En sudie i gonzojournalistiken, dess innebörd och vad den förmedlar. Studien beskriver och kopplar gonzojournalistiken till romantikens teori och kunskapssyn och är uppdelad i två huvuddelar vilka beskriver perspektivismen samt den romantika ironi som rymms inom gonzojournalistikens teknik. .. LÄS MER