Sökning: "romer sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden romer sverige.

 1. 1. Interkulturell historisk kompetens - En studie av elevers tolkande färdigheter i nationella proven i historia

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gabriella Neira Redel; Alexandra Svensson; [2019]
  Nyckelord :interkulturell historisk kompetens; narrativ kompetens; interkulturell kompetens; tolkandets kompetens; nationella prov i historia;

  Sammanfattning : Det finns en mängd forskning som berör interkulturell kompetens i relation till historieämnet. Enkelt uttryckt kan interkulturell kompetens förstås som förmågan att interagera med människor från andra kulturer, för att kunna leva och verka i ett mångkulturellt samhälle. LÄS MER

 2. 2. ”Alla romer har krokar under kjolen” : En kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av romers situation i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Aron Bergenblad; Sara Handå; [2018]
  Nyckelord :Romer; minoritet; marginalisering; diskriminering; stigmatisering; antiziganism; andrafiering; kultur; kulturkompetens;

  Sammanfattning : Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter och har befolkat landet sedan 1500-talet. Romer som grupp har i det svenska samhället historiskt sett marginaliserats, stigmatiserats och exkluderats och de utsätts än idag för allvarliga kränkningar. LÄS MER

 3. 3. Att konstruera en främling : en kvalitativ innehållsanalys av hur utsatta EU-medborgare framställs i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mattias Svan; [2018]
  Nyckelord :Utsatta EU-medborgare; Främlingen; Antiziganism; Socialt problem; EU; Romer; Tiggeri; Mänskliga rättigheter; Georg Simmel; Zygmunt Bauman; Social Sciences;

  Sammanfattning : Debatten om tiggeri i Sverige har under de senaste åren trappats upp och fått stort utrymme i svensk media. Den här uppsatsen har undersökt hur utsatta EU-medborgare framställs i den mediala debatten genom att analysera 24 ledarsidsartiklar från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen samt Aftonbladet. LÄS MER

 4. 4. "Ett jobb som alla andra" : En hermeneutisk studie om romska kvinnliga tiggare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madeléne Buskas; Madeleine Jansson; [2018]
  Nyckelord :Tiggare; EU-migrant; romer; hermeneutik; kapital; stigma; cirkulär migration;

  Sammanfattning : Vi har gjort en hermeneutisk studie vars syfte var att få en förståelse för hur det är att leva som romsk kvinnlig tiggare i Sverige, och hur situationen i Rumänien ser ut för dessa kvinnor. Materialet har vi samlat in främst genom djupintervjuer med romska tiggande kvinnor, men också med deltagande observationer på stödcenter för utsatta EU-migranter. LÄS MER

 5. 5. "INGEN VILL JU VANDRA OM MAN HAR ETT HEM" : En kvalitativ studie om romers situation i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anders Häggström; Sophia Lindmark; Amanda Ågren; [2018]
  Nyckelord :antiziganism; romer; diskriminering; utsatthet; stigma;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att söka kunskap om romers situation i Sverige, på vilket sätt de är utsatta och hur detta kan förstås. Huvudfokus har legat på romernas egna upplevelser av utsatthet, hur dagens romer har påverkats av sitt folkslags historia av hot och förföljelse, hur antiziganism kan kopplas till diskriminering hos romer idag samt på vilket sätt romer blir stigmatiserade i Sverige. LÄS MER