Sökning: "romer"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet romer.

 1. 1. Vems historia skrivs och undervisas? : En studie om hur romerna beskrivs i den svenska skolan över tid.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Charlotta Anjou; [2020]
  Nyckelord :Romer; nationella minoriteter; samhälle; skola; objekt; fenomen; läromedel; undervisning.;

  Sammanfattning : Då romerna har varit en marginaliserad, exkluderad och diskriminerad minoritet i majoritetssamhället Sverige, är studiens syfte att få en bild av hur romerna, beskrivs i den svenska skolan över tid. Studien utgör två olika undersökningar utifrån fenomenologi som teori och metodansats. LÄS MER

 2. 2. Ethnic Minorities’ Heritage and Archaeological Resources Management : Roma people in Sweden since 1999

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Wing Kwan Wong; [2020]
  Nyckelord :Ethnic minorities; Sweden; Roma people; Swedish travellers; Archaeology resources management; Heritage management; Etniska minoriteter; Sverige; romer; Resandefolket; arkeologiska resurs förvaltning; kulturarvs förvaltning;

  Sammanfattning : At the end of 1999, the Swedish government adopted two European Union conventions to protect ethnic minorities, and Roma people were recognized as a national ethnic minority of Sweden. Approaching the 20th year mark after the recognition, this research aims to develop an in-depth and inclusive database for Roma people’s heritage and archaeological resources management. LÄS MER

 3. 3. Resande genom historien : Framställningen av romer i grundskolans läroböcker för historia mellan åren 1964–2014

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Daniel Bergkvist; [2020]
  Nyckelord :Romani; Romani history; Sweden; history; textbooks; literature study; lower secondary; school; use of history; comparative; Romer; Romsk historia; Sverige; historia; läroböcker; litteraturstudie; högstadiet; skola; historiebruk; komparativ;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to analyze the portrayal of the Romani people in 23 history textbooks marketed towards the Swedish lower secondary school between the years 1964–2014, but also which uses of history emerge from within these descriptions. During this period, the curriculum has passed through five different stages with varying approaches towards ethnic minorities. LÄS MER

 4. 4. Tjeckiens bristande genomförande av en likvärdig skola för romer : En kvalitativ teoriprövande fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Amanda Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Czech Republic; Europeanization; European Union; compliance; Roma;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine why the Czech Republic has shortcomings with the practical implementation of the European Union Directive 2000/43/EC: the “directive on equal treatment irrespective of racial or ethnic origin”, in the field of education. Although the Czech Republic by 2007 did correctly incorporate the directive into domestic law, the lack of practical compliance is striking. LÄS MER

 5. 5. Tiggeri som störande av den allmänna ordningen : En kritisk diskursanalys av samhällsattityder bakom språkliga formuleringar i kommunala tiggeriförbud

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linda Isfåle; Siri Petersson; [2020]
  Nyckelord :vulnerable EU citizens; Romani people; beggars; begging; poverty; vulnerability; begging ban; municipal regulations; social constructivism; critical discourse analysis; utsatta EU-medborgare; romer; tiggare; tiggeri; fattigdom; utsatthet; tiggeriförbud; lokala ordningsföreskrifter; socialkonstruktivism; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : In order to gain an understanding of how begging is constructed as a societal problem in the local Swedish social context, the aim of this qualitative study was to investigate a number of municipal begging bans in order to make visible societal attitudes that hide behind written language of begging discourse. The data collection method was text collection, and the material was documents in the form of three municipal begging bans (in municipal regulations). LÄS MER