Sökning: "romersk"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet romersk.

 1. 1. Olika men ändå lika. En jämförelsestudie av konstruktioner, gravgods och ritualer mellan svenska och kontinentaleuropeiska kammargravar under folkvandringstiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Markus Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :gravskick; folkvandringstiden; folkvandringstid; kammargrav; kammargravar; reihengräber; Sverige; Europa; 400-tal; 300-tal; 500-tal; järnålder; järnåldern; äldre järnålder; romersk järnålder; yngre romersk järnålder; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to compare Migration Period chamber tombs from Central and Western Europe with Migration Period chamber tombs from Sweden, with a specific focus on the constructions, grave goods and traceable rituals in each respective geographical area’s tombs. This comparative study also features three examples of Swedish chamber tombs, located in Högom, Lilla Jored and Lilla Sylta, which are discussed in comparison with the continental chamber tombs, as well as the general view on Swedish chamber tombs. LÄS MER

 2. 2. Contra barbaros et haereticos: Konstruktionen av en gallo-romersk identitet i relation till en ’Andra’ i Sidonius, Ruricius och Avitus brevsamlingar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Erik Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Gallo-Roman identity; binary identity; late antiquity; aristocracy; Barbarian; Heretic; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis examines a binary Gallo-Roman aristocratic identity by looking at the letter collections of Sidonius Apollinaris, Ruricius of Limoges, and Avitus of Vienne. More specifically, it will put emphasis on the construction of a Gallo-Roman identity which is highly relevant in regard to the context of the fall, or transformation, of the Western Roman Empire. LÄS MER

 3. 3. Romersk historia i Legenda Aurea : Hur det romerska imperiet under Decius, Diocletianus och Maximianus kan förstås genom 1200-talets ögon.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fredrik Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Saints; middle ages; hagiography; Jacobus de Voragine; cultural memory; collective memory; Roman Empire; Helgon; medeltid; hagiografi; Jacobus de Voragine; kulturellt minne; kollektivt minne; Romarriket;

  Sammanfattning : This essay takes its starting point in Legenda Aurea, a hagiographical compendium written in the thirteenth century by an Italian catholic friar, Jacobus de Voragine. The essay aims to find out how the Roman history in the third century is shown in Legenda Aurea, a Christian book written about a thousand years later. LÄS MER

 4. 4. Illuminating filters of perception : an interview survey with leading landscape architects on their approach to site

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna-Maria Pershagen; [2020]
  Nyckelord :site; genius loci; intuition; place; place theory; education; site; unconventional analysis; site analysis; perception; filter; dowsing; feng shui; geomancy; alternate approach;

  Sammanfattning : The starting point for this work is an interest in the concepts of genius loci, intuition and unconventional site analysis. Since the 70s, the genius loci has had a definition in landscape architectural theory, but the contemporary attitudes on the concept as well as its implementation in practice are less illuminated in research. LÄS MER

 5. 5. ”En tolkning av ett under” : En enkätstudie om Svenska kyrkans och den romersk-katolska kyrkans präster och församlingsföreträdares bibeltolkningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Ingemarsson; [2020]
  Nyckelord :biblical interpretation; survey study; congregation comparison; priests; Roman Catholic Church; Church of Sweden;

  Sammanfattning : This study examines how priests and congregation representatives within the Church of Sweden and the Roman Catholic Church interpret the Bible. The aim of this study is to make a contribution to the academic discussion of the differences between christian denominations by examining the way priests and congregation representatives interpret the Bible. LÄS MER