Sökning: "ronander"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet ronander.

 1. 1. Motivationsstyrning - En studie av ekonomistyrning i ett kreativt företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Smith; Niklas Lindén; Susanna Holm; Anna Ronander; [2010]
  Nyckelord :Kreativitet; Motivation; Ekonomistyrning; Reklambranschen; Creativity Management; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.... LÄS MER

 2. 2. LEAN - En kulturell förändring

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Adolfsson; Max Ronander; [2008-09-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Lean är ett begrepp som på senare tid har blivit alltmer välkänt, men många gånger felkänt. Vi upplever svenska företag som duktiga på effektivitet vad gäller de finansiella aspekterna men inte fullt lika duktiga på den organisatoriska effektiviteten. LÄS MER

 3. 3. IAS 40 Värdering till verkligt värde

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Ronander; Martin Dellbratt; [2008-01-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKGRUND OCH PROBLEMFrån och med 2005 ska svenska noterade koncerner upprätta sinakoncernredovisningar enligt IAS/IFRS. Det betyder att företag som inneharförvaltningsfastigheter får värdera dessa till verkligt värde eller anskaffningsvärde, somdet tidigare var värderades dem till anskaffningsvärde. LÄS MER