Sökning: "roof truss"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden roof truss.

 1. 1. Stability analysis and modelling of a structure with corrugated roof

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Nikola Tosovic; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Corrugated galvanized iron (CGI), or corrugated sheet metal, is a lightweight roofing material that was invented in the early 1800s. The corrugation gives the steel an increased flexural strength in its installed direction and thus increases the amount of load the CGI-plate is able to carry and the span it can be effective at. LÄS MER

 2. 2. Bollhall i Säffle : En jämförelse mellan stål- och trästomme

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Andreas Rönnberg; Daniel Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Stomval; Limträ; Stål; Koldioxidutsläpp; hallbyggnad;

  Sammanfattning : SÄBO AB will construct a sports Centre in Säffle municipality, the sports Centre will be used for football practice and the outer dimension of the sports Centre was determined to be 40x70 m.   The purpose was to demonstrate price and carbon dioxide emissions for the production of glulam and steel frames, the cross-laminated timber, CLT, and Paroc curtain wall. LÄS MER

 3. 3. Projektering av takkonstruktioner med förindustriella träförband : beräkning och provning av hophuggningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Anders Röjerås; [2019]
  Nyckelord :carpenter joints; wood joints; timber joints; wood connections; log houses; timber framing; roof truss; hophuggning; träförband; timmerförband; timmerhus; stoplverk; takstol;

  Sammanfattning : In earlier wood constructions, the method of joining the parts was by the carpenter joint. There are many different kinds of carpenter joints. The kind of carpenter joint that was used was partly due to the type of building, but also to local variations in building tradition. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering av en friidrottshall : En ekonomisk jämförelse mellan två olika lastbredder

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Eric Hallquist; [2019]
  Nyckelord :: Construction; Load width; dimensioning; Fire dimensioning; Athletics facility; truss; pillar; brace against wind; Konstruktion; Lastbredd; Dimensionering; Branddimensionering; Friidrottshall; Fackverk; Pelare; Stagning mot vind;

  Sammanfattning : I detta arbete jämförs två olika lastbredder för att se vilken lastbredd som blir billigast.  Dessa lastbredder är baserade på ett antaget standardmått och en optimering av bärplåten som används i arbetet. LÄS MER

 5. 5. A Generative Design of TimberStructures According to Eurocode : Development of a Parametric Model in Grasshopper

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :NICOLINA ANDRÉN JAKOBSSON; SIMON BOHMAN; [2019]
  Nyckelord :Parametric design; Timber; Optimization; Generative Design; Glulam; Grasshopper; Python i;

  Sammanfattning : The interest of timber structures has in recent years increased, primarily due tothe environmental benets of timber. This has created an increased demand forstructural engineers with timber expertise. At the same time the concept of structuralparametric design have become more popular. LÄS MER