Sökning: "root cause analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden root cause analysis.

 1. 1. INBOUND LOGISTICS OPTIMIZATION - A case study of an Original Equipment Manufacturer and its deviation handling process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Paola Zambrana; Zanib Iftikhar; [2020-06-22]
  Nyckelord :Inbound Logistics; Original Equipment Manufacturer; Deviations Handling Process; Lean Six Sigma; DMAIC Framework;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Early Gear Failure Detection in Fatigue Testing of Driveline Components

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Govindraj Sannellappanavar; [2020]
  Nyckelord :Autoregressive modelling; Condition monitoring; Gear fault detection; Vibration analysis; Autoreggressiv modell; Feldetektering i växel; Tillståndsövervakning; Vibrationsanalys;

  Sammanfattning : Early failure detection has been an integral part of condition monitoring of critical systems, such as wind turbines and helicopter rotor drivetrains. An unexplored application of early failure detection is fatigue testing of driveline components. LÄS MER

 3. 3. Development of a prototype framework for monitoring application events

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Edvin Persson; [2020]
  Nyckelord :Software monitoring; monitoring;

  Sammanfattning : Software rarely comes without maintenance after it is released. There can be bugs not captured in development or performance that might not meet expectations; therefore, it is crucial to be able to collect data from running software, preemptively addressing such issues. LÄS MER

 4. 4. A study of Neural Circuitry in Microdeletion Syndrome

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :David Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Signal Processing; Analytical Software; Large Data Set; Classification; Sorting; Neurotechnology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Introduction. The Brain is an amazingly complex piece of biological hardware, capable of massive information processing. It relies heavily on the delicate interactions between huge distributed networks to work properly. When these interactions are altered there can be any number of consequences. LÄS MER

 5. 5. Högre besluts påverkan på militära systems tillgänglighet : exemplet Helikopter 14

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Helikopter 14; NH90; beslut; FMV; NHI; Försvarsmakten; INUS-villkor;

  Sammanfattning : Helikopter 14 är ett helikoptersystem inom Försvarsmakten som har drabbats av stora leveransförseningar, samt en låg operativ tillgänglighet. Varför situationen har uppstått är komplext med många inblandade parter och händelser som i varierande grad har bidragit. LÄS MER