Sökning: "rosa"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade ordet rosa.

 1. 1. Kvinna & intagen - inte 'kvinnlig' nog enligt Kriminalvården? En studie om Kriminalvårdens arbete med 'Bättre Ut' ur ett kritiskt genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Karlén; [2020-01-07]
  Nyckelord :Kriminalvården; Genus; Bättre ut; Intagna; Normativt kön; Kvinna; Disciplinering;

  Sammanfattning : När kvinnor begår brott tycks de inte bara bryta mot lagen utan även mot de förväntningarsom finns på just kvinnor. Det normativa synsätt som finns på kvinnor genomsyras i allmänheten och därav även inom våra myndigheter. Syftet med studien är att ur ett kritiskt genusperspektiv granska Kriminalvårdens arbete med de intagna. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar det korta mötet med personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emma Asplund; Rosa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Dementia; short meeting; factors; communication; person-centred care; time; Demenssjukdom; korta mötet; faktorer; kommunikation; personcentrerad vård; tid;

  Sammanfattning : Inledning:  För röntgensjuksköterskor krävs kompetens att kunna bemöta patienter med olika typer av behov, däribland patienter med demenssjukdom och deras särskilda behov. Denna patientgrupp känner sig ofta otrygga och ängsliga och detta förvärras i sjukhusmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Holocaust in Kinder- und Jugendliteratur altersgerecht erzählt? : Ein Vergleich des kindgerechten Erzählens am Beispiel von Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, Der Junge im gestreiften Pyjama und Malka Mai

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Sonya Ogur; [2020]
  Nyckelord :Holocaust Entwicklung der Holocaustliteratur in der Kinder- und Jugendliteratur Kindgerechte Darstellung des Holocausts in der Kinder- und Jugendliteratur;

  Sammanfattning : Die vorliegende Examensarbeit thematisiert die altersgerechte Darstellung des Holocausts in der Kinder- und Jugendliteratur.  Nach einem historischen Abriss über Holocaustliteratur im Allgemeinen und der Entwicklung des Themas Nationalsozialismus und Holocaust in der Kinder und Jugendliteratur werden die Bücher  Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, Der Junge im gestreiften Pyjama und Malka Mai anhand der Kriterien von Hans-Heino Ewers für Kinder und Jugendliteratur in thematischer, inhaltlicher und sprachlicher Hinsicht auf die Normen von Kind- und Jugendgemäßheit analysiert. LÄS MER

 4. 4. Political Knowledge of The European Union among Finnish Citizens and Its Effects to Political Participation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rosa Pakarinen; [2020]
  Nyckelord :Political Participation; Political Knowledge; European Union; Finland; Democracy;

  Sammanfattning : The discussion about what kind of standards are required from democratic citizens dates back to Ancient Greece, Aristotle, and Plato. Democracies require democratic citizens with specific knowledge, competences, and character to work properly (Galston, 2001, p.217). LÄS MER

 5. 5. Enhancing environmental sustainability in slow fashion apparel industry: risk identification and supply chain mapping of bio-based polymer fibers

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Muhammad Khalid; Denisse De la ROsa; Belay Fikre; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER