Sökning: "rostbiff"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet rostbiff.

 1. 1. Betydelsen av övernattning på slakteri för förekomsten av slaktskador hos gris och nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Emlén; [2020]
  Nyckelord :gris; nötkreatur; slakteri; övernattning; skada; trauma;

  Sammanfattning : Varje år slaktas cirka 2,5 miljoner grisar och 420 000 nötkreatur i Sverige. Av dessa uppskattas ca 44 % övernatta på slakteri. Att skickas till slakt innebär mycket stress för djuren och slakterimiljön är inte optimal för djurens välfärd eftersom den innehåller för djuren obekanta lukter, ljud och individer. LÄS MER

 2. 2. Mörning av rostbiff i vakuum och i Tublin mörningspåse : effekt på köttkvalitet och konsumenternas preferens

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Anna Wallby; [2012]
  Nyckelord :rostbiff; köttkvalitet; torrmörning; vakuummörning; sensorisk attrubut;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur mörning i vakuumpåse och Tublin mör- ningspåse påverkar olika egenskaper hos rostbiff, viktiga inom köttkvalitet, med tyngd- punkt på ätkvalitet, det vill säga mörhet, saftighet och smak. Båda rostbiffarna från åtta Herefordkvigor användes och inom varje par tilldelades mörningsmetoderna slumpmäs- sigt. LÄS MER