Sökning: "rostskyddssystem"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet rostskyddssystem.

 1. 1. Understoppning av bergbultsbricka : En undersökning om möjlig uteslutning av arbetsmomentet

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Elin Blomster; Sara Litton Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :underfilling; rebar bolt; rock bolt; rock reinforcement; rock bolt plate; hot galvanized; epoxy-painted; corrosion protection system; understoppning; underpaltning; paltning; kamstålsbult; bergbult; bergförstärkning; bergbultbricka; varmförzinkad; epoxilackerad; rostskyddssystem;

  Sammanfattning : Vid byggnation av tunnlar och bergrum används bergförstärkning för att exempelvis säkra mot nedfallande lösa block och uppsprickning av berg. En vanlig förekommande förstärkning är bergbultar i kombination med sprutbetong. Vid installation av bultar borras hål i bergväggen som sedan fylls med cementbruk. LÄS MER

 2. 2. Rostskyddssystem för stålprofiler : Tekniska egenskaper, ekonomi och miljöfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Lena Gustafsson; [2004]
  Nyckelord :Construction engineering; Rostskydd; stålkonstruktioner; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : Nästan alla stålkonstruktioner måste rostskyddas. Undantaget är de som står inomhus i torr luft. Ett rostskydd kan utföras på flera olika sätt, men de vanligaste är att stålet målas med rostskyddsfärg eller att det varmförzinkas. Innan detta kan utföras måste stålet förbehandlas. LÄS MER