Sökning: "rotorsaksanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet rotorsaksanalys.

 1. 1. Measuring Product Dimensions during Assembly

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Serhat Koca; Hilda Andersson; [2021]
  Nyckelord :Production; Inspection; Vision Technology; Quality; Product Dimension; Measurement.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the spring term of 2021 a thesis was carried out at Volvo Trucks GTO. Volvo Trucks is one of the largest and most successful actors in the automotive industry and delivers trucks all over the world. The company offers trucks that can be customized and adapted according to the customer wishes. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsutveckling för avfallshantering : Förslag på kontrollverktyg för ökad kvalitet i process

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Elvira Johansson; [2021]
  Nyckelord :kvalitetsutveckling; kvalitetsverktyg; standardisering; förbättringsarbete; avfallshantering; processutveckling;

  Sammanfattning : Due to an increased awareness of the environment, the recycling aspect in allorganizations has become more important. Logistikbolaget manages waste in realestates, from pick up at tenants to delivery for independent carriers. One ofLogistikbolaget’s customers is one of Scandinavia’s biggest malls. This requires anadvanced logistical flow. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av arbetsmetodik för Design for Assembly genom en exempelprodukt - För produktutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Samuel Broström; [2021]
  Nyckelord :Design for Assembly DFA ; Produktutvecklingsprocess PU-process ; Riktlinjer; Konceptförslag; Design for Assembly DFA ; Produktutvecklingsprocess PU-process ; Riktlinjer; Konceptförslag;

  Sammanfattning : ESAB har beslutat att analysera om en Design For Assembly (DFA) metodik går att implementera med syfte att sänka monteringstiden och utveckla deras produktutvecklings-process (PU-process). Målet för det här projektet är således att presentera hur en arbetsmetodik inom DFA kan tillämpas genom att undersöka en exempelprodukt, rullbock. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av det iterativa lärandet genom PDCA-cykeln : Fallstudie på ett mejeri

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Anna Jönander; Sofia Silfver; [2021]
  Nyckelord :compliance; continuous improvement; iso standards; learning organizations; organizational culture; pdca cycle; structure; efterlevnad; iso standarder; lärande organisationer; organisationskultur; pdca-cykeln; struktur; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : In today's society, much is based on standards and standardized working methods. ISO standards can be seen as a way of organizing according to different requirements to ensure, for example, food safety or quality in different processes. LÄS MER

 5. 5. Orsaker till livsmedelsförluster och livsmedelsavfall längs med värdekedjor av nötkött och potatis : Ett samverkande angreppssätt för att förebygga dess uppkomst

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lily Gao; Emelie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Food loss; food waste; food supply chain; voluntary agreement; root cause analysis; Livsmedelsförluster; livsmedelsavfall; värdekedja; frivillig överenskommelse; rotorsaksanalys;

  Sammanfattning : Ungefär en tredjedel av all mat som produceras runt om i världen går förlorad eller slängs, vilket resulterar i negativ påverkan på klimat och miljö, ekonomiska förluster samt bortfall av mat som annars kunnat tillgodose människor med mat. Att förebygga matsvinn har således flera positiva synergieffekter, men det behövs mer kunskap om orsaker till varför det uppstår samt ett fortsatt arbete för att företag, myndigheter och organisationer gemensamt ska kunna arbeta med svinnproblematiken. LÄS MER