Sökning: "rotorspinning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet rotorspinning.

 1. 1. Från textil soldatutrustning till garn : En studie av möjligheter till mekanisk återvinning och garnspinning av klädesplagg från FMV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Monica Ha; Johanna Bångsbo; [2020]
  Nyckelord :mechanical recycling; recycled fibers; yarn spinning; open-end spinning; shredding; rotor spinning; friction spinning; short fibers; Mekanisk återvinning; återvunna fibrer; garnspinning; open-end spinning; rivning; rotorspinning; friktionsspinning; korta fibrer;

  Sammanfattning : Varje år kasserar Försvarets materielverk (FMV) en stor mängd av soldatutrustning av textil. Den textila soldatutrustningen kasseras med anledning att den inte längre går att laga eller har förlorat sin funktion och skickas därmed till förbränning. LÄS MER

 2. 2. Från fiber till textilgarnspinningens påverkan på mekaniska egenskaper : En studie om tillverkningsprocesser ur ett återvinningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Stina Nero; Maria Ydrefors; [2018]
  Nyckelord :mechanical recycling; manufacturing process; spinning method; ring spinning; rotor spinning; yarn; mechanical properties; fiber length; fiber structure; mekanisk återvinning; tillverkningsprocess; spinnmetod; ringspinning; rotorspinning; garn; mekaniska egenskaper; fiberlängd; fiberstruktur;

  Sammanfattning : År 2016 var världsproduktionen av textilfibrer mer än 100 miljoner ton. Mycket av textilierna hamnar till slut i hushållssoporna som i Sverige förbränns till energiåtervinning; textilier som egentligen hade kunnat återanvändas eller materialåtervinnas. LÄS MER