Sökning: "route planning"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden route planning.

 1. 1. Häst inom kommunal skötsel : en möjlig väg till hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Palmqvist; [2020]
  Nyckelord :municipal maintenance; sustainable urban development; arbetshäst;

  Sammanfattning : Arbetets slutsats är att användning av häst inom kommunal skötsel är ett hållbart alternativ ur social, kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Miljöfrågor blir allt viktigare inom kommunal skötsel där det även finns utrymme för förbättring. LÄS MER

 2. 2. The use of bicycles in a mid-sized city – benefits and obstacles identified using a questionnaire and GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Georgios Efthymiou; [2020]
  Nyckelord :geography; GIS; cycling routes; bicycle; city; Karditsa; T.P.S; questionnaire; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The use of bicycles in a mid-sized city – benefits and obstacles identified using a questionnaire and GIS The need for alternative means of transport is highlighted by many studies. This need can be satisfied by prioritizing the use of bicycles over the use of mechanical vehicles in daily mobility needs in a city. LÄS MER

 3. 3. Plattorget och Silverparken : gestaltning av två platser utifrån egna erfarenheter och forskning om hälsofrämjande utemiljöer i Täby kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Isa Lewén; Elise Jonsson; [2020]
  Nyckelord :gestaltning av offentliga rum; landskapsarkitektur; torg; park; hälsostråk; stödjande utemiljöer; hälsofrämjande design;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid av urbanisering där majoriteten av oss människor bor i städer, vilket har både positiva och negativa aspekter. Vårt moderna levnadssätt gör också att vi rör på oss för lite, och den psykiska ohälsan ökar. Enligt forskning kan vistelse i naturen bidra till att förbättra människors hälsa. LÄS MER

 4. 4. Multi-Criteria GIS modelling for optimal alignment of roadway by-passes in the Tlokweng Planning Area, Botswana

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Milan Sekulic; [2019]
  Nyckelord :GIS; Multi-criteria analysis; DEFINITE; Sensitivity Analysis; Python; AHP; Least-cost path; Dijkstra’s algorithm; ArcPy; Geography; model; road alignment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To find the optimal by-pass road alignment in the Tlokweng Planning Area in Botswana, a multi-criteria spatial-based model is developed using the GIS-MCE approach. In respect to the environmental impact assessment (EIA) approach, in this research a set of criteria is classified under 3 themes – economic, environmental and social. LÄS MER

 5. 5. Kungsholms strandstig : ett gestaltningsförslag för en vattennära promenad

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Hedman; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; vattenmiljö; promenadstråk; park; vatten;

  Sammanfattning : Vattnet i Stockholm samt dess parker och grönområden är viktiga element i stadsväven då de utgör attraktiva rum för stadens invånare som kan erbjuda dem rum för rekreation, motion och fungera som mötesplats. I Stockholms översiktsplan, Promenadstaden (2010), beskriver man planerna på en fortsatt förtätning av Stockholm, men lyfter fram parkernas och grönområdenas viktiga plats något som ska resultera i att grönområdena och vattnet får en tydligare plats i planeringen. LÄS MER