Sökning: "routine diagnostics"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden routine diagnostics.

 1. 1. MALDI-TOF MS for identification of Aspergillus species : A pilot study preceding possible implementation of MALDI-TOF MS to complement morphological assessment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Christel Lindström; [2020]
  Nyckelord :Filamentous fungi; matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry; fungal identification; protein extraction; species complex;

  Sammanfattning : Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) has revolutionized the field of bacterial diagnostics and is also used for routine analysis in smaller clinical laboratories. For identification of moulds, pre-analytical steps are more complicated and time consuming than for bacteria, and the choice of reference library has a big impact on the utility of MALDI-TOF MS. LÄS MER

 2. 2. Detection of artefacts in FFPE-sample sequence data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Hugo Swenson; [2019]
  Nyckelord :Cancer; FFPE; Sequence Artefacts; Precision Medicine; Bioinformatics; Program;

  Sammanfattning : Next generation sequencing is increasingly used as a diagnostic tool in the clinical setting. This is driven by the vast increase in molecular targeted therapy, which requires detailed information on what genetic variants are present in patient samples. LÄS MER

 3. 3. Etablering av PCR-analys för verifiering av Treponema pallidum

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Amanda Norrbelius; [2018]
  Nyckelord :polA-gene; Real-time PCR; Syphilis; Treponema pallidum; Ulcers;

  Sammanfattning : Syfilis är en sexuellt överförbar infektion som orsakas av spiroketen Treponema pallidum subspecies pallidum. Laboratoriediagnostik utgörs i första hand av serologiska test tillsammans med kliniska fynd men på grund av olika faktorer är dessa inte helt pålitliga. LÄS MER

 4. 4. Method verification for aldosterone and renin assay - a reliable screening test for primary aldosteronism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Forskargrupper (Inst. för kvinnor och barns hälsa)

  Författare :Enikö Csonka; [2018]
  Nyckelord :ARR; aldosterone to renin ratio; hypertension; immunoassay; ELISA;

  Sammanfattning : Primary aldosteronism (PA) is a common form of secondary hypertension with an international prevalence rates between 5 and 10 %. It is characterized by a high autonomous aldosterone production that causes cardiovascular damage, renin suppression, hypertension, sodium retention, potassium excretion and hypokalemia. LÄS MER

 5. 5. Artidentifiering av mögelsvamp med MALDI-TOF MS

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ellinor Leander; [2018]
  Nyckelord :Filamentous fungi; species identification; MALDI-TOF MS; database; Mögelsvamp; artidentifiering; MALDI-TOF MS; databas;

  Sammanfattning : Snabb och korrekt artidentifiering är avgörande för effektiv behandling av svampinfektioner, särskilt bland immunsupprimerade patienter. Matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) används rutinmässigt på kliniska laboratorier för identifiering av karaktäristiska proteinmönster hos bakterier och jästsvampar genom tolkning av proteinspektra i en masspektradatabas för korrekt artidentifiering. LÄS MER