Sökning: "routines"

Visar resultat 1 - 5 av 2098 uppsatser innehållade ordet routines.

 1. 1. Understanding implementation gaps in honour-related violence & oppression policy : A case study exploring the promises and pitfalls faced by teachers when implementing policy in a Swedish school environment  

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Thalin; [2021]
  Nyckelord :Micro-level policy implementation; Street-level bureaucrats; Policy implementation gaps; Honour-related violence and oppression;

  Sammanfattning : Honour-related violence and oppression has been politically prioritised in Sweden during the past two decades. National policies have been formulated, laws adopted, and the school has been identified as a crucial actor for preventing this type of violence at the local level. LÄS MER

 2. 2. Handlingsutrymmets begränsningar : En kvalitativ studie om hur socialtjänsten arbetar med ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sammar Bahlawan; Sarah Bondesson; [2021]
  Nyckelord :youth; criminality; social services; discretion; social work.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to investigate how social services work to reduce criminality among the youth, with children and adolescents that have already developed a criminal behaviour. We have also examined if and, in such cases, how social workers experience that their discretion is restricted by factors such as the law, routines and guidelines. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter kopplade till sexuella trakasserier på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Wetterheim; Hanna Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Sexuella trakasserier; Diskrimineringslagen; Me Too; Arbetsmiljö; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Metoo-upproren uppmärksammade problematiken kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen runt om i världen, vilket fick oss att fundera kring arbetsgivarens roll och ansvar i dessa situationer. För att skapa en förståelse för arbetsgivarens förebyggande ansvar, vilka typer av handlingar arbetsgivaren ska förebygga samt vilka åtgärder som kan krävas från arbetsgivaren har vi analyserat lagar, praxis, förarbeten och doktrin. LÄS MER

 4. 4. Sexualitet-utan självklar plats i socialt arbete - En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares förutsättningar att arbeta med sexualitet som en aspekt i det sociala arbetet med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Pettersson; Sara Ottander; [2021]
  Nyckelord :Sexuality; Conditions; Social workers; Substance abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the understanding of how social workers describe their conditions to work with sexuality as a factor in social work with substance abuse. The study was based on semi-structured interviews with six professional social workers from four different municipalities in Sweden who predominantly work with clients with substance abuse disorder. LÄS MER

 5. 5. Balans mellan arbetsliv och övrigt liv vid ofrivilligt distansarbete : En kvalitativ studie om individers upplevelser av balans och gränsdragning under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Backström; Rosanna Jansson; [2021]
  Nyckelord :Balance; teleworking; Covid-19; Balans; distansarbete; Covid-19;

  Sammanfattning : The new coronavirus Covid-19 has put humanity to a great test and several workplaces have had to adapt to the Swedish Public Health Agency's restrictions and recommendations. Many workplaces have switched to teleworking to reduce the spread of the virus. LÄS MER