Sökning: "routines"

Visar resultat 6 - 10 av 1744 uppsatser innehållade ordet routines.

 1. 6. Följsamhet av vårdhygienrutiner och kunskap om blodburna smittor hos tandvårdsstudenter vid Sefako Makgatho Health Sciences University, Sydafrika : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Forat Pola; [2019]
  Nyckelord :contamination; dentalclinic; disinfection; guidelines; desinfektion; kontaminering; riktlinjer; tandvårdstudentklinik;

  Sammanfattning : Background: Blood-borne infections are common problem in healthcare. Informations about the prevalence in dental care are limitet. Healthcare professionals in South Africa are particularly vulnerable to blood-borne infections. The best way to minimize blood-borne infections is to increase compliance to infection control. LÄS MER

 2. 7. What about women’s representation? : a case study of Bolivian horticulture markets in Buenos Aires, Argentina, and the political representation of Bolivian women

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Ioannou; [2019]
  Nyckelord :migration; women’s leadership; horticulture markets; Bolivia; Argentina;

  Sammanfattning : This master thesis explores the organization and representation of Bolivian communities in Argentina, as well as the social and political role of Bolivian women. Empirical evidence from a case study of Bolivian communities in two Bolivian horticulture markets outside Buenos Aires, Argentina, reveal how Bolivian women, even though responsible for the main tasks within the markets, are underrepresented in the markets’ political sphere. LÄS MER

 3. 8. Mirror, mirror on the wall, tell us if the structure is likable?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Frida Fager; Adrian Lyng; [2019]
  Nyckelord :Platt organisationsstruktur; hierarkisk organisationsstruktur; centralisering; formalisering; teknologi.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine, through the areas decisions making, accountability, variation in the work tasks, the organizations routines and job descriptions, the employee’s assessment of their current organizational structure. Furthermore, the study examined if the employee’s wanted bigger opportunities for decision making and accountability, more variation in the work tasks and clearer routines and job descriptions compared to their current organizational structure. LÄS MER

 4. 9. ”En fyrkantig undervisning” : En kvalitativ intervjustudie om hur lågstadielärare arbetar med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i det ordinarie matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Kristina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Adapted teaching; challenges; mathematics; neuropsychiatric disabilities; success factors; Anpassad undervisning; framgångsfaktorer; matematik; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; utmaningar;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra hur verksamma lågstadielärare arbetar med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-diagnoser) i det ordinarie matematikklassrummet. Bakgrundsdelen inleds med en redogörelse för hur matematiksvårigheter kopplat till olika NPF-diagnoser ser ut. LÄS MER

 5. 10. Röntgensjuksköterskor av att arbeta i MR miljö : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Hind Alamere; [2019]
  Nyckelord :säkerhet; arbetsmiljö; samspel; magnetfält;

  Sammanfattning : Background: In the early 1980s, the use of the magnetic resonance imaging (MRI) in medical diagnostics increased. MRI examination is considered a safer method than the use of ionizing radiation. LÄS MER