Sökning: "rovdjur"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet rovdjur.

 1. 1. Gynna nyttodjur med understödjande grödor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Hanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :diversifiering; reglerande ekosystemtjänster; understödjande gröda; stödgröda; mellangröda; nyttodjur; predator; jordlöpare; spindlar;

  Sammanfattning : Diversitet i jordbrukslandskap ger goda förutsättningar för insekter och andra djur som utför ekosystemtjänster som pollinering och skadegörarkontroll. Att införa stödgrödor är ett sätt att öka diversiteten och bidra med resurser till nyttodjur under tidpunkter på året som kan vara kritiska för deras överlevnad. LÄS MER

 2. 2. The Neurocranium of Anasinopa leakeyi (Hyaenodonta, Mammalia) – a First Insight into Teratodontine Brain Morphology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Therese Flink; [2019]
  Nyckelord :Africa; Hyaenodonta; Miocene; neurocranium; palaeoneurology; Teratodontinae; Afrika; Hyaenodonta; Miocene; neurokranium; palaeoneurologi; Teratodontinae;

  Sammanfattning : The Hyaenodonta include a wide variety of carnivorous mammals ranging in age from late Palaeocene to middle Miocene. Although they reached a nearly global distribution, little remains of them today. Many of the taxa are based only on teeth and jaw fragments. LÄS MER

 3. 3. Bevarandet av afrikansk vildhund (Lycaon pictus) : potentiella strategier för att förbättra artens fortsatta överlevnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lovisa Snygg; [2019]
  Nyckelord :afrikansk vildhund; Lycaon pictus; reproduktion; habitat; sjukdomar hos afrikansk vildhund; attityd mot afrikansk vildhund;

  Sammanfattning : Den afrikanska vildhunden (Lycaon pictus) är en karnivor i hunddjursfamiljen. Majoriteten av dess populationen finns i södra Afrika och i de södra delarna av Östafrika. De lever i sociala grupper, så kallade flockar, som kan ha ett medlemsantal mellan 3–44 individer. LÄS MER

 4. 4. Populationsutveckling och bärkraft för lodjur (Lynx lynx) i Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Linnea Barrefelt; [2019]
  Nyckelord :Lynx lynx; eurasian lynx; recolonization; carrying capacity; carnivore conservation; Lynx lynx; europeisk lo; återetablering; bärkraft; rovdjur; bevarandebiologi;

  Sammanfattning : Jordens biologiska mångfald minskar i en allt snabbare takt, men mitt i denna ekologiska katastrof börjar arter på vissa håll att återkomma. De stora rovdjuren i Europa är ett sådant exempel. Från att ha varit försvunna från stora delar av sina utbredningsområden är de flesta populationer numera stabila eller ökande. LÄS MER

 5. 5. Rovdjurskonflikt : boskapsförluster orsakade av lejon

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mathilda Petersson; [2019]
  Nyckelord :lejon; viltkonflikt; predation; boskap; samexistens;

  Sammanfattning : Det pågår idag en konflikt i Afrika med lejon och pastoralister inblandade. Konflikten verkar öka i takt med att människor med boskap blir fler och lejonens habitat och bytesdjur minskar. Detta litteraturarbete syftar till att utreda de konsekvenser som följer förluster av boskap, både för djurhållaren och för lejonpopulationen. LÄS MER