Sökning: "rovdjur"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet rovdjur.

 1. 1. Som ett rovdjur utan tänder - Unga mäns reflektioner kring erektionsproblem

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ylva Tronde; [2020]
  Nyckelord :erektionsproblem; erektil dysfunktion; maskulinitet; medikalisering; sexuella skript; unga män;

  Sammanfattning : Beskrivningar av erektionsproblem går att återfinna långt tillbaka genom människans historia och brukar idag beskrivas som ett av de vanligast förekommande sexuella problemen. Erektionsproblem som företeelse hos gruppen unga män har på senare år lyfts i media främst relaterat till rapporter om ökad användning av potensmedel hos unga män, och genom debatter om erektionsproblem som potentiell konsekvens av pornografianvändning. LÄS MER

 2. 2. Svenska sexköpare i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av män som betalar för sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Lina Engström; [2020]
  Nyckelord :Sex buyers; Media; Discourse analysis; Radical feminism; Sexköpare; Media; Diskursanalys; Radikalfeminism;

  Sammanfattning : Sexhandel har existerat sedan lång tid tillbaka och har alltid ansetts problematiskt på olika sätt. Sedan 1999 är sexköp förbjudet enligt lag (SFS 1962:700, 6 kap. 11 §) och anses av regeringen som en del av mäns våld mot kvinnor och mäns överordnade ställning i samhället. LÄS MER

 3. 3. Utfodring av rovdjur i jakt- och viltturism : etiska och etologiska implikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Martina Cöster; [2020]
  Nyckelord :djurliv; turism; utfodring; rörelsemönster;

  Sammanfattning : The feeding of wild animals has been done as a management strategy: supplementary feeding and diversionary feeding are used to make more ungulates to survive the winter in Sweden and to drive them away from agriculture and farmlands. Wildlife feeding has expanded in recent years and is now also used as a tourism attraction to see wild predators in their natural habitat. LÄS MER

 4. 4. Removing noise with an Autoencoder in a Predator-Prey Ordinary Differential Equation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Conrad Hildebrand; Michael Mathsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When studying populations of animals, you might want to try to predict the future population growth of the animals within a region. While there are other factors in play and depending on the looked at species, one of the major factors to look at can be the predator-prey relationship between two species. LÄS MER

 5. 5. Management of pastures : what is affecting the farmers priority?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Karolina Karlsson; [2020]
  Nyckelord :pasture; natural pasture; environment subsidies; land leasing; grazing regimes; grazing management;

  Sammanfattning : Natural pastures are important for the biological biodiversity. 2004 did we have 520 000 ha of pastures in Sweden according to the Swedish agency of agriculture, today we have 461 000 ha (Jordbruksverket, 2019). LÄS MER