Sökning: "rowe robert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden rowe robert.

  1. 1. Kvinnliga entreprenörer : och relationer till manliga och kvinnliga normer

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Oscar Lundqvist; Rowe Robert; [2014]
    Nyckelord :gender; gender system; entrepreneur; entrepreneurship; inequality; genus; genussystem; entreprenör; entreprenörskap; ojämlikhet;

    Sammanfattning : line of business/industry and family, to more clearly discern how male and female norms are acquired among female entrepreneurs. The purpose of this study was to gain a greater understanding and knowledge of women's conditions regarding entrepreneurship, in relation to society's norms. LÄS MER