Sökning: "royal family"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden royal family.

 1. 1. I hennes majestäts mediala tjänst - En kvalitativ studie av porträtterandet av kronprinsessan Victorias förlovning med Daniel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Caroline Lundgren; Eva Solér; [2018-02-08]
  Nyckelord :Monarchy; Women; Gender roles; Crown princess Victoria; Daniel Westling; Marriage; Engagement.;

  Sammanfattning : When crown princess Victoria of Sweden becomes queen, she will be the first to do so inaccordance to the new (well it was implemented in the 1980’s) order of gender neutralsuccession. The royal family is under constant watch from the media, and especially so theregent. LÄS MER

 2. 2. Diana – kvinnan bakom fenomenet : En kvalitativ undersökning om stereotypa nyhetsbilder av prinsessan Diana under veckan efter hennes död

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Madeleine Eldling; [2018]
  Nyckelord :Princess Diana; Aftonbladet; The Guardian; gender stereotypes; desirable and non-desirable traits.; Prinsessan Diana; Aftonbladet; The Guardian; könsstereotyper; önskvärda och icke önskvärda egenskaper;

  Sammanfattning : Princess Diana, or Lady Diana Spencer as she was called at the time,  took the whole world by storm when she at only 20 years of age married in to the British royal family, and thereby became a popular target for the media. It was through the media that people all over the world got to know and love Diana, and when she died in a terrible car accident in Paris, France, in the year of 1997, people mourned the loss of their beloved princess, and blamed the media for causing her tragic death for the chance of getting some photos of her. LÄS MER

 3. 3. Virtual-Channel Based Wormhole NoC on FPGA for ForSyDe/NoC System Generator Tool Suite

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zhang Runzi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays, the number of processors integrated on system-on-chip (SoC) increases rapidly and makes multiprocessor system-on-chip design (MPSoC) a regular feature of the embedded system. [25] To support the communication between several homogeneous or heterogeneous processors a communication infrastructure, Networkon-Chip (NoC) technology was raised more than ten years ago. LÄS MER

 4. 4. Operator Feedback

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Michael Tapper; [2018]
  Nyckelord :operator; feedback; safety glasses; operatör; återkoppling; skyddsglasögon;

  Sammanfattning : Det här är en rapport som sammanfattar ett examensarbete av studenten Michael GustafssonTapper skriven under våren 2018. Examensarbetet är en del av mastern Integreradproduktutveckling inom spåret Teknisk design på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan iStockholm, Sverige. LÄS MER

 5. 5. ”Nu vänder vi blad” : En innehållsanalys av kung Carl XVI Gustafs krishantering av boken Carl XVI Gustaf - den motvillige monarken.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecca Pettersson; Sofie Jacobsson; [2017]
  Nyckelord :Carl XVI Gustaf; Rhetoric; Crisis communication; Image repair theory; Private; Public; Carl XVI Gustaf; Retorik; Kriskommunikation; Image repair theory; Privat; Offentligt;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras kung Carl XVI Gustafs kommunikation och hantering av media i samband med den kris som utspelade sig efter att boken Carl XVI Gustaf – den motvillige monarken publicerats. Utifrån den post som kung Carl XVI Gustaf besitter och som finansieras av svenska skattemedel finns det ett samhällsintresse i att studera och granska kungahuset närmare. LÄS MER