Sökning: "rubato"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet rubato.

 1. 1. Ur led är tiden : En fenomenologisk självstudie i övning av rubatospel på trumset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elias Hagersjö Sandqvist; [2019]
  Nyckelord :timing; transcription; rubato; drum set; self study; phenomenology; timing; transkription; rubato; trumset; självstudie; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka timing som aspekt av och transkription i relation till musik i tempo rubato. I studien undersöks en fyra veckor lång instuderingsperiod där ett stycke musik i tempo rubato lärdes in med utgångspunkt i en ljudande förlaga. LÄS MER

 2. 2. Där takteringen slutar börjar dirigeringen : - Kroppsspråket som musikaliskt uttrycksmedel

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Niclas Blixt; [2018]
  Nyckelord :Conducting; Bodylanguage; Non-verbal communication; Dirigering; Kroppsspråk; Icke-verbal kommunikation;

  Sammanfattning : The conductor's body is the primary and most effective tool of communication - it is through the individual repertoire of non-verbal gestures that the conductor shows the artistic expression. The basic features of the music, tempo, rubato, dynamics, phrasing, articulation and sound are displayed by the hands. LÄS MER

 3. 3. Exploring Tradition and Performance Strategies with J.S Bach’s Sonata No. 1 in G minor for Solo Violin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hannah Tattersfield; [2017-09-22]
  Nyckelord :violin; early music movement; string technique; Zehetmair; Podger; Heifetz; Bach; baroque; performance practice; comparative study;

  Sammanfattning : In this project, issues surrounding the performance of early music are explored through the lens of academic research, comparative study and practical investigations. How can a violinist find their perfect interpretation of Bach? Is there such thing as a ‘happy medium’, when performance is enlivened by historical information but not restricted? Comparing recordings from a baroque specialist, a twentieth century virtuosic master and a modern mainstream performer enables one to experience the polarities of interpretation of Bach’s Sonata No. LÄS MER

 4. 4. Performing the six organ symphonies of Louis Vierne

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Svetla Tsvetkova; [2014-02-19]
  Nyckelord :Louis Vierne; Symphony for Organ; articulation; rubato; registration; tempo; legato; organ; Notre-Dame Cathedral; Cavaillé-Coll; cyclic form;

  Sammanfattning : In this thesis I focus on Louis Vierne’s Six Symphonies for Organ. In the Introduction I make a historical overview of the epoch in which Vierne lived and composed his works. LÄS MER