Sökning: "rule of law"

Visar resultat 1 - 5 av 1282 uppsatser innehållade orden rule of law.

 1. 1. En kvalitativ studie om bedömningar av akuta matpengar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Köhn; Gionata Tumino; [2019-03-13]
  Nyckelord :Discretion; street-level bureaucracy; financial aid; food aid; social work; rule of law;

  Sammanfattning : It is a known fact that divergences in regards to assessments of social assistance in Swedishsocial welfare offices occur. For divergences in assessments we refer to whether applicationsare granted or not, as well as the amount of subsidies. LÄS MER

 2. 2. Outsourced Public Service, Make or Break the Rule of Law?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fred Ring; [2019]
  Nyckelord :Outsourcing; Public Service; Procurement; Corruption; Quantitative Study;

  Sammanfattning : Corruption is an area that has intrigued plenty of political scientists. This thesis is an attempt to examine how corruption is affected by the sheer amount of public outsourcing with a sample of countries used in a qualitative multivariate analysis. LÄS MER

 3. 3. Assistansersättningen ur rättssäkerhetsperspektiv : Försäkringskassans tillämpning av rätten till personlig assistans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Clara Boivie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När kan parts passivitet inom avtalsrätten få rättsverkan?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Katarina Mellberg; [2019]
  Nyckelord :Passivitet; avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar passivitet inom avtalsrätten och när denna kan få rättsverkan. Juridiskt innebär passivitet att man underlåter att agera, exempelvis genom att underlåta att godkänna anbud, att neka anbud eller att förtydliga på något sätt. LÄS MER

 5. 5. Demokratins utmaningar i Ungern

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Caroline Larsson; [2019]
  Nyckelord :Ungern; demokrati; konsolidering;

  Sammanfattning : The aim of the essay was to analyse the problems for democratic consolidation in Hungary during Fidesz time in the government. The research question was: which problems could be identified for the democratic consolidation in Hungary during 2010 to 2018 when the analysis is focused on the civil society, the political society, the rule of law and the state apparatus? In order to answer the research question a case study was done. LÄS MER