Sökning: "rules"

Visar resultat 1 - 5 av 6338 uppsatser innehållade ordet rules.

 1. 1. BALLOT STRUCTURE, DISTRICT MAGNITUDE AND ENVIRONMENTAL POLICY STRINGENCY. A Quantitative Study of OECD Countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Thi Thu Le; [2024-01-18]
  Nyckelord :ballot structure; open-list proportional representation; environmental policy; personal vote; district magnitude;

  Sammanfattning : The role of the electoral rules, and the ballot structure more specifically, in determining environmental policy outcomes has received minimal attention in the literature. This paper contributes to this gap by analyzing the environmental policy consequences in proportional representation (PR) systems with different ballot designs. LÄS MER

 2. 2. "Utan känslor kan jag inte göra mitt jobb" En kvalitativ studie om hur socialarbetare använder känslor i relationsskapande med klienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nova Andersson; Rina Kryeziu; [2024]
  Nyckelord :emotional intelligence; emotions in social work; emotional labor; deep- and surface acting; feeling rules; relationship-based practice emotionell intelligens; känslor i socialt arbete; känsloarbete; djupt- och ytligt skådespeleri; känsloregler; relationsbaserat arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to provide further understanding of how social workers use their own and client’s emotions in the relationship-based practice of social work. Further, we wanted to explore in which way social workers’ experiences of emotions can be understood as part of their professional practice. LÄS MER

 3. 3. Förskolepersonals perspektiv på demokratiarbete i förskolan : En kvalitativ studie om förskolepersonals beskrivningar av upplevelser och syn på demokratiarbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Julia Ernebratt; Yvette Bäcklund; [2024]
  Nyckelord :Democracy; influence; participation; play; planned teaching; preschool; Demokrati; inflytande; delaktighet; lek; planerad undervisning; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to make visible preschool staff's conceptions of how democratic work in preschool can be manifested through play and planned teaching, and to answer this purpose, we have also chosen three questions that are connected to the purpose. We have used qualitative semi-structured interviews as a method where we have interviewed eight different people who are active in the preschool. LÄS MER

 4. 4. Interaktion mellan axiell normalkraft och böjmoment enligt Eurokod 3:Dimensionering av stålkonstruktioner : En undersökning kring hur samtidig normalkraft och böjmoment hanteras enligt normerna, dess användbarhet samt skillnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Forsberg; Felicia Lundin; [2024]
  Nyckelord :Interaktion; Normalkraft; Böjmoment; Eurokod 3;

  Sammanfattning : Below in the report, the various methods available to calculate the interaction formulas for bending moment and normal force in steel columns are examined. The standards compared are SS-EN 1993-1-1:2005 Annex A, SS-EN 1993-1-1:2005 Annex B, SS-EN 1993-1-1:2022, CEN/TS 1993-1- 101:2022 and Fpr EN 1993-1-3:2023. LÄS MER

 5. 5. Éclatians Assemble! : Trygghet, kreativ utveckling och hierarkier i ett separatistiskt rum för musikproduktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Edvina Ström Fahlqvist; [2024]
  Nyckelord :Safe space; separatism; music production; gender; community; technology; creativity; performativity; Foucault; Butler; Trygga rum; frizon; separatism; musikproduktion; genus; community; teknik; kreativitet; performativitet; Focault; Butler;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker deltagarnas upplevelser av ett separatistiskt tryggt rum för musikproduktion, specifikt för tjejer, transpersoner och ickebinära personer. Målet är att förstå hur deltagandet i dessa rum påverkar individernas självkänsla och kreativa utveckling. LÄS MER