Sökning: "rules"

Visar resultat 6 - 10 av 4927 uppsatser innehållade ordet rules.

 1. 6. Ur ett annat perspektiv - Arkeologi och kulturarv ur jordbrukares synvinkel.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jakob Öster; [2020-03-11]
  Nyckelord :archaeology; agriculture; heritage; landscape; farmers;

  Sammanfattning : Farmers and archaeologists have one particular thing in common, they both play an important role in the management and preservation of our common physical cultural heritage in the landscapes. But is there any cooperation between those actors? Farmers in general often have problems with the rationalization of the agriculture, and sometimes the cultural heritage seems to play a role in those issues. LÄS MER

 2. 7. JÄMLIKHET OCH RESPEKTFULLA RELATIONER I KLASSRUMMET Intervjuer med högstadieelever födda i Syrien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Manal Abu Rashed; [2020-02-20]
  Nyckelord :könsroller; invandrarkultur; genus; gränssättande; arabisk uppfostran;

  Sammanfattning : Aims:Syrian children who have experienced the terror of civil war have happily found themselves in a peaceful Sweden, where there is a completely different value system and a different "normal" life. The purpose of this essay is to ex-amine some of these teen-agers' perception of new values and principles of gender equality and to observe the changes that have taken place in their way of thinking, especially as these children are raised according to the strict rules of Islamic-Arab tradition. LÄS MER

 3. 8. Journalistiska arbetsmetoder - legitima eller kontroversiella? En kvalitativ studie av hur undersökande journalister förhåller sig till journalistiska metodval i förhållande till etiska riktlinjer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia Emnell; Julia Simonsson; [2020-02-13]
  Nyckelord :Journalism; ethics in journalism; investigative journalism; unconventional methods; integrity; objectivity.;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of the study is to examine how investigative journalists motivate and legitimize their method choices in relation to professional ethical rules. The study has a qualitative approach and central to the empirical material from interviews with journalists. The study is aimed at both the public and journalists. LÄS MER

 4. 9. Fastighetsmäklarens relation till skatterättslig rådgivning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Alice Yxhufvud; Sharon Ma Rabii; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; God fastighetsmäklarsed; Omsorgsplikt; Rådgivningsplikt; Oäkta förening; Skatterättslig rådgivning;

  Sammanfattning : Det åligger en fastighetsmäklare att utföra sitt uppdrag med omsorg och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. En fastighetsmäklares arbete aktualiserar rådgivning vid upprepade tillfällen under hela förmedlingsuppdraget. LÄS MER

 5. 10. En statistisk analys av antalet knockouter och tidiga domslut i Sverige före och efter 2013 års regeländringar : En retrospektiv fall-kontrollstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lofvars Janna; [2020]
  Nyckelord :Domslut; huvudskydd; matchbild; säkerhet; svensk amatörboxning;

  Sammanfattning : År 1984 introducerades huvudskydd inom amatörboxningen men dess verkliga nytta för ökad säkerhet har debatterats för att till sist avregleras år 2013 för amatörer seniorer herrar i A-klass. Andelen hjärnskakningar var få i förhållande till andelen skador i ansiktet men hänvisades till en stor variation mellan olika studier. LÄS MER