Sökning: "rullande förskola"

Hittade 1 uppsats innehållade orden rullande förskola.

  1. 1. Den mobila förskolan : En kvalitativ studie om pedagogernas tankar kring den fysiska miljön och dess påverkan i barns lärande

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Luisa Babsky; [2012]
    Nyckelord :rullande förskola; fysiska miljön; hälsomässiga fördelar; förskolebuss;

    Sammanfattning : This study deals with teachers ideas about the physical environment of a mobile preschool and how it affects children’s learning. The essay describes how the preschool bus is decorated and how a normal day works in the mobile bus. LÄS MER