Sökning: "rullande underskott"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden rullande underskott.

 1. 1. När bör ett fast driftställe anses vara avslutat skatterättsligt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alborz Shouri; [2015]
  Nyckelord :OECD; dubbelbeskattningsavtal; skatterätt; skatteavtal; fast driftställe; permanent establishment; FD; PE; cease; exist; tax; taxation; international tax; Corporate; skatt; internationell; upphör; inrullat underskott; underskott; rullande underskott; modellavtal; model tax Convention; företagsbeskattning; internationell företagsbeskattning; avslut; avslutat; internprissättning; vinstallokering; artikel 5; 2 kap 29 §; terminated; inkomstskattelag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fast driftställe är den mest centrala frågan i internationell företagsbeskattning och grunden till att Sverige får beskatta utländska företag. Tyvärr finns det knapphändig lagstiftning avseende flera aspekter av utländska företags skatterättsliga närvaro i landet. Det saknas t.ex. LÄS MER

 2. 2. Avdragsbegränsningar för tidigare års underskott i samband med ägarförändringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Wiktor; [2007]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Svensk företagsbeskattning bygger på principen om beskattningsårets slutenhet, vilken innebär att varje års resultat bedöms var för sig. Principen kan leda till att företag uppvisar stora resultatmässiga variationer från ett beskattningsår till ett annat och för att neutralisera denna effekt finns det i svensk rätt möjlighet till förlustutjämning genom ett evigt rullande förlust­utjämningssystem. LÄS MER