Sökning: "rumänsk invandring"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden rumänsk invandring.

 1. 1. Rumänsk invandring och rumäners integration i det svenska samhället : En studie om språkbruk och språkattityder

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Diana-Petronela Adomnicai; [2019]
  Nyckelord :rumänsk invandring; språkattityder; språkbruk; identitetskonstruktion;

  Sammanfattning : I en globaliserad värld är invandring inte längre ett ovanligt fenomen men den nya sociokulturella omgivningen har emellertid en oundviklig påverkan på individers identiteter. Rumänernas invandring i Sverige är ett outforskat område och denna studie tar sig an denna grupp ur ett sociolingvistiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Vi är pingstvänner : En kvalitativ studie av tre unga kvinnor i en rumänsk pingstförsamling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Daniela Radut; [2014]
  Nyckelord :unga; kvinnor; migration; etnicitet; Rumänien; rumänsk; pingstförsamling och invandring;

  Sammanfattning : I det svenska samhället finns flera olika religiösa församlingar etablerade och i dagens globala kontext är frågor och forskning rörande migration och religion mer aktuella än någonsin. Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur tre unga kvinnor med invandrarbakgrund som tillhör en rumänsk pingstförsamling belägen i Skåne skapar och vidmakthåller mening kring sitt religiösa engagemang samt huruvida det finns några samband mellan etnicitet och religiös engagemang. LÄS MER