Sökning: "rumen health"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden rumen health.

 1. 1. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Bonevik; [2019]
  Nyckelord :koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Sammanfattning : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. LÄS MER

 2. 2. The effect of a feruloyl esterase producing inoculant along with mechanical treatment prior to ensiling on fibre digestibility of grass silage

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Kiros Kelkay Haile; [2019]
  Nyckelord :ryegrass; in vitro incubation; feruloyl esterase; ensiling; meadow fescue; fibre digestibility;

  Sammanfattning : Plant fibre is the main portion of dairy cattle diets. It is also important in maintaining health and proper function of the rumen. However, digestibility of fibre is relatively low, and, in most cases, it is not more than 60%. In cell walls of grasses and cereals, lignin and hemicellulose are connected, forming a matrix. LÄS MER

 3. 3. The effect of ration forage proportions on the microbial ecology of the Rumen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Rasmus Vihermäki; [2019]
  Nyckelord :ekologi; grovfoder; kraftfoder; VFA; acidos; idisslare;

  Sammanfattning : Grovfoder utgör en stor del av kons foderintag och dess struktur är viktig för kons hälsa. En foderstat som till största delen innehåller kraftfoder främjar tillväxten av exempelvis Lactobacilli och Streptococcus bovis (S.bovis) som i sin tur producerar laktat. Laktat sänker pH i vommen och kan leda till vomacidos. LÄS MER

 4. 4. Metanogenreduktion : en hållbar lösning på växthuseffekten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Karin Tufvesson; [2019]
  Nyckelord :metanogener; metan; våmflora; metanreducerande strategier; djurvälfärd;

  Sammanfattning : Allt fler blir medvetna om vikten av hållbar utveckling och klimatpåverkan. Metan, en potent växthusgas som bidrar till en ökad växthuseffekt är ofta i fokus. Inte sällan får idisslare bära den största skulden för det människoorsakade metanutsläppet. I idisslares våm finns nämligen mikroorganismer, metanogener, som bildar metan. LÄS MER

 5. 5. Compact total mixed ration to dairy cows : effects on feed hygiene, feed intake, rumen environment and milk production

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Frida Petters; [2018]
  Nyckelord :CTMR; ; forage particle size; feed ration dry matter; DMI; milk production; rumen health; AIA; feed spoilage;

  Sammanfattning : Total mixed rations have been used as a feeding strategy in Swedish dairy farms since the 1990’s. One risk that has been associated with total mixed ration is sorting of the ration, which can lead to a diet being consumed by the cows other than the originally intended. LÄS MER