Sökning: "ruminering"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet ruminering.

 1. 1. Ungdomars strategier för känsloreglering: psykometriska egenskaper hos instrumentet Adolescents' Emotion Regulation Strategies Questionnaire, version 2 (AERSQ:2)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malena Mertin; Paula Tikkanen; [2022]
  Nyckelord :känsloreglering; strategier för känsloreglering; högstadiet; Adolescents’ Emotion Regulation Strategies Questionnaire AERSQ ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det behövs validerade skattningsskalor för att mäta strategier för känsloreglering hos ungdomar, som är särskilt framtagna för ungdomar. Denna kvantitativa tvärsnittsstudie ämnade undersöka de psykometriska egenskaperna hos instrumentet Adolescents’ Emotion Regulation Strategies Questionnaire, version 2 (AERSQ:2). LÄS MER

 2. 2. Lost in Thoughts - A Quantitative Study About Repetitive Thinking, Gaze Behavior and Experiences of Distress

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Bahar Masooda Ahmadi; Ebba Olsson; [2021]
  Nyckelord :Repetitive negative thinking; rumination; worry; eye-tracking; gaze behavior; looking at nothing; recall; repetitivt negativt tänkande; ruminering; oro; ögonspårning; blickbeteende; återkallning; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to investigate if and how repetitive negative thinking (RNT) influences the level of experienced distress during recall of images of neutral and negative content, and how such effects might be modulated by gaze behavior. Another aim was to study whether RNT and image content influences participants’ gaze behavior. LÄS MER

 3. 3. Att få ett slut på ältandet : Kan komponenterna av självmedkänsla predicera ruminering?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Evelina Sjölund; [2021]
  Nyckelord :rumination; self-compassion; depression; emotion regulation strategies; mindfulness;

  Sammanfattning : Ruminering är en maladaptiv emotionsregleringsstrategi som definieras av repetitiva, återkommande, okontrollerbara och påträngande tankar. Ruminering har visats vara starkt kopplat till depression. LÄS MER

 4. 4. Tankekontroll och arbetsminne: Sambandet mellan tankesuppression, ruminering, GABA och proaktiv interferens

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Petersson; Li Silfverberg; [2021]
  Nyckelord :Arbetsminne; proaktiv interferens; ruminering; tankesuppression; GABA; 2-back-test;

  Sammanfattning : Arbetsminne och flertalet exekutiva funktioner är avhängiga varandra; en av dessa funktioner är förmågan till tankesuppression, det vill säga att kunna hålla tillbaka tankar som är irrelevanta för sammanhanget. Detta är en viktig förmåga att ha när vi lär in ny information, eftersom tidigare inlärd information kan blandas ihop med ny, vilket gör det svårt för arbetsminnet att sortera bland de olika stimulusen eller den information som aktuellt hålls där. LÄS MER

 5. 5. Transdiagnostiska riskfaktorer för kronisk smärta och social ångest hos ungdomar

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Simon Abadei; Alexander Zontho; [2020]
  Nyckelord :Kronisk smärta; muskuloskeletal smärta; huvudvärk; magvärk; social ångest; samsjuklighet; transdiagnostik; ungdomar;

  Sammanfattning : Kronisk smärta och emotionell problematik verkar dela flera faktorer med varandra, men i den transdiagnostiska forskningen är det oklart vilka faktorer som är centrala i utvecklingen av olika problematiker. I den här studien har ruminering, oro och beteendemässigt undvikande undersökts som transdiagnostiska faktorer för kronisk smärta och social ångest. LÄS MER