Sökning: "rumours"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet rumours.

 1. 1. Mäta prestation på svenska sjukhus : En kvalitativ studie om hur krissituationer påverkar prestationsmätning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Redovisning

  Författare :Amanda Björkegren; William Janurberg; Malin Törnblom; [2022]
  Nyckelord :Performance measurement; appraisal; crisis; employee perspective; motivation; Prestationsmätning; kris; medarbetarperspektiv; motivation;

  Sammanfattning : Prestationsmätning används inom organisationer för att bland annat utvärdera, förbättra, motivera och styra organisationer i önskad riktning. Med New Public Management reformer ökades fokuset på att styra och mäta resultat mer effektivt inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 2. 2. Under the shade of rumour refutation : a critical analysis of #PoliceRefuteRumour campaign on Chinese social media

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Mingyi Fang; [2021]
  Nyckelord :Civic Culture; Antagonism and Hegemony; Myth; Rumour; Rumour refutation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Rumour refutation is a series of campaigns that the Chinese authorities invest in combating 'the overflow' of network rumours, especially since 2017. These campaigns reflect the Chinese's knowledge of rumour as false and harmful. LÄS MER

 3. 3. Sustainability of Artificial Turf Fields : Comparative life cycle assessment of artificial and natural turf fields

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Mikael Säberg; [2021]
  Nyckelord :artificial turf; natural turf; life cycle assessment; infill materials; water consumption;

  Sammanfattning : Soccer accounts for a third of the Swedish sports movement with 3 503 fields of both natural and artificial turf. The European Union will make a decision in 2021 on how to handle the issue of rubber performance infill. This infill can be found in artificial turf fields and are used for performance properties. LÄS MER

 4. 4. Word of mouth inom Business to Business : En studie om ryktesspridning genom information mellan företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Isabelle Johansson; Anton Klein; [2021]
  Nyckelord :WOM; B2B; Collaboration; Customer Value; Corporate Relations; WOM; B2B; Samarbete; Kundvärde; Företagsrelationer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka och analysera hur WOM påverkar relationer mellan företag inom B2B. Metod: Denna studie har med tio semistrukturerade intervjuer utgått från en kvalitativ forskningsmetod. Insamlat material från respondenterna har tolkats genom en tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Livet i Fabriken : Två montörers berättelser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Gabriel Isteifo; [2020]
  Nyckelord :mental health; physical health; stress; burnout; work; workplace; depression; factory; factory worker; fitter; Psykisk hälsa; fysisk hälsa; stress; utbrändhet; arbete; arbetsplats; depression; fabrik; fabriksarbetare; montör;

  Sammanfattning : This study examines the experiences of work related problems in regards to physical and mental health among industrial workers, and the experiences of how companies handle these problems. In this study, two industrial workers from one company have been interviewed, and they have shared their different, but intertwined stories. LÄS MER