Sökning: "rumsfunktionsprogram databas BIM projektinformation dRofus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden rumsfunktionsprogram databas BIM projektinformation dRofus.

  1. 1. Förbättrad informationshantering genom ett utvecklat rumsfunktionsprogram

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggnadsteknik

    Författare :Björn Beskov; [2010]
    Nyckelord :rumsfunktionsprogram databas BIM projektinformation dRofus;

    Sammanfattning : .... LÄS MER