Sökning: "rumslig miljön"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden rumslig miljön.

 1. 1. Att känna och höra sin väg : Ett arbete om synskadades möjligheter att orientera sig i en urban stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Söderman; [2020]
  Nyckelord :Urban design; orientation; sound environment; wayshowing; visual impairment; accessibility; Urban design; orientering; ljudmiljö; wayshowing; synnedsättning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Att känna och höra sin väg är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med arbetet är att undersöka hur synskadades möjligheter ser ut när det kommer till orientering i en urban stadsmiljö och hur taktila ledstråk kan användas i kombination med ljud för att samspela med den fysiska miljön på ett större öppet torg. LÄS MER

 2. 2. Miljön - den tredje pedagogen : En studie om förskolerummets kommunikativa förmåga

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Madelene Hellström; [2020]
  Nyckelord :informationsdesign; rumslig gestaltning; lärmiljö; zonindelning; färgkodning;

  Sammanfattning : Miljön – den tredje pedagogen är ett examenarbete på grundnivå i Informationsdesign med inriktning Rumslig gestaltning. Arbetet syftar till att ge ett konceptuellt gestaltningsförslag på hur man med hjälp av genomtänkt placering på material och föremål, färgkodning och zonindelning kan förstärka ett förskolerums kommunikativa förmåga när det kommer till att informera barnen angående vilka aktiviteter och valmöjligheter ett rum erbjuder, med fokus på aktiviteter inom estetiska skapande så som att måla, teckna, pyssla, pärla med mera. LÄS MER

 3. 3. Planering för social hållbarhet - en studie av Norra Sorgenfri i Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kajsa Broman; [2020]
  Nyckelord :social hållbarhet; hållbarhet; Norra sorgenfri;

  Sammanfattning : SammanfattningDen här uppsatsen behandlar ett av vår tids viktigaste begrepp nämligen hållbarhet, och närmare bestämt social hållbarhet i svensk stadsutveckling. Hållbarhet inom rumslig utveckling är idag ett väl etablerat koncept men samtidigt svårförstått och i behov av att förtydligas. LÄS MER

 4. 4. "På min cykel flyr jag fort" - En fallstudie om kvinnors upplevelse av (o)trygghet på Möllevången

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linh Nghiem; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Möllevången är en av de stadsdelar som i Polismyndighetens senaste trygghetsmätning avvek från den generella ökningen av upplevd trygghet bland Malmöinvånare. Stadsdelen har under de senare åren brottats med en lång rad vålds- och sexualbrott som har skett i den offentliga stadsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Friluftsliv and friluftslivsmålen as tools for sustainable regional development : An analysis of the role of outdoor recreation in the regional planning process in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Mathias Ekström; [2020]
  Nyckelord :Friluftsliv; Sweden; nature conservation; sustainability; sustainable development; sustainable regional development; regionalization; county administrative board; outdoor recreation; nature-tourism; nature-based tourism; Sverige; naturvård; hållbarhet; regioner; hållbar regional utveckling; hållbar utveckling; regionalisering; Länsstyrelse; friluftsliv; naturbaserad turism; naturturism;

  Sammanfattning : This thesis has set out to shine a light on the prevalence of outdoor recreation in regional strategies, regarding how friluftsliv can contribute to regional development and growth. In the context of the outdoor recreation goals, friluftsliv has been pushed to be involved within the regional development and spatial planning process in regions. LÄS MER