Sökning: "rumslig miljön"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden rumslig miljön.

 1. 1. Avfallssortering: Ett fall av aktivt medborgarskap? : Kan ett socialt kapital aktiveras i ett etniskt fragmenterat område?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mikael Lindgren; [2019]
  Nyckelord :aktivt medborgarskap; etniskt fragmenterat område; socialt kapital; trygghet; underklass;

  Sammanfattning : Socialt kapital är ojämnt fördelat i samhället och manifesterar sig som rumslig klassegregation. Det sociala kapitalet är av vikt för aktivt medborgarskap, som exempelvis avfallssortering. Betydelsen av social klass, socialt kapital och etnisk fragmentering för boendes avfallssorteringsgrad kan problematiseras. LÄS MER

 2. 2. Konstens territorier. En undersökning av småskalig territorialitet och dess betydelse för urban rumslig förändring.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Zandra Valencia Skogsfors; [2019]
  Nyckelord :Arkitektur; konstnärlig verksamhet; territorialitet; territoriell strategi; actor-network theory; gentrifiering; urban förändring; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Frågan om gentrifiering och arkitekturens roll för hur stadens förändras ledde mig vidare till den undersökning av konstnärliga verksamheters territorialitet som presenteras i det här arbetet. Gentrifiering är en rumslig förändringsprocess som omstrukturerar staden socialt och materiellt. LÄS MER

 3. 3. Att stärka ett varumärke genom servicelandskapet : En studie om arkitekt- och designbyråers bakomliggande strategier vid planering av en rumslig miljö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Malin Lundstedt; Emma Tunell; [2019]
  Nyckelord :brand communication; servicescape; spatial environment; physical surrounding; service companies; experiences; brand identity; to strengthening a brand; varumärkeskommunikation; servicelandskap; rumslig miljön; fysisk omgivning; tjänsteföretag; upplevelser; varumärkesidentitet; att stärka ett varumärke;

  Sammanfattning : Servicelandskapet och dess utformning där företagets tjänst produceras och konsumeras har kommit att bli allt viktigare ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta då platsen kan användas för att skapa positiva upplevelser för slutkunderna, och samtidigt fungera som en effektiv kommunikationskanal för att förmedla varumärket. LÄS MER

 4. 4. Individens rätt till samhället, Integrering i en uppdelad stad : en undersökning av miljonprogramsområden och individens förutsättningar till deltagande i samhället som helhet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sofia Carlén; [2019]
  Nyckelord :fysisk planering; integrering; fragmentering; space syntax; social hållbar utveckling;

  Sammanfattning : I många svenska städer så finns det spår av fragmentering, segregation och uppdelning av boendemiljöer. Uppdelningen av den fysiska miljön bidrar då också till en uppdelning av människor. LÄS MER

 5. 5. Vad säger montern? : Om monterdesignens kommunikativa kraft i en informationsintensiv mässmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Annie Lund; [2019]
  Nyckelord :informationsdesign; rumslig gestaltning; mässor; monterdesign;

  Sammanfattning : Stiftelsen Expo arbetar med journalistik och utbildning för visionen ett samhälle där rasistiska idéer saknar inflytande. Expo ska ställa ut på Bokmässan 2019 med budskapet vi utmanar rasismen genom granskande journalistik och kunskapsspridning. LÄS MER