Sökning: "rumslig struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden rumslig struktur.

 1. 1. Att känna och höra sin väg : Ett arbete om synskadades möjligheter att orientera sig i en urban stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Söderman; [2020]
  Nyckelord :Urban design; orientation; sound environment; wayshowing; visual impairment; accessibility; Urban design; orientering; ljudmiljö; wayshowing; synnedsättning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Att känna och höra sin väg är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med arbetet är att undersöka hur synskadades möjligheter ser ut när det kommer till orientering i en urban stadsmiljö och hur taktila ledstråk kan användas i kombination med ljud för att samspela med den fysiska miljön på ett större öppet torg. LÄS MER

 2. 2. Vad händer här och vad förväntas av mig nu? : En studie om hur vi människor tolkar vår omgivning och hur miljön ständigt kommunicerar med oss.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Cathrine Jungmarker; [2019]
  Nyckelord :Spatial communication; wayfinding; wayshowing and congenial environments.; Rumslig kommunikation; orienterbarhet; wayfinding; wayshowing och kongeniala miljöer.;

  Sammanfattning : We live constantly within our surroundings, even if we're not consciously aware of them, our surroundings always affect our behavior. With our senses continually guiding us, we subconsciously make decisions and choose paths to reach our goals. There are a lot of factors which affect these decisions, spatial communication is one of them. LÄS MER

 3. 3. Nytt visuellt system för kollektivkök : Hur kan struktur och gemenskap underlätta med städning ochmatlagningsredskap i ett kollektivboende för studenter?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Courtney Nyman-Amat; [2019]
  Nyckelord :kollektivboende; studentboende; gemensamt kök; struktur; förvaring; köksö; städning; matlagningsredskap; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : Detta är en studie på ett gemensamt kök för kollektivt och studentboende.Projektet är ett samarbete med företaget Omniplan. Omniplan är byggprojektörersom kommer att bygga ett nytt studentboende med gemensamma kök. Köket är enmötesplats för umgänge och sociala aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Färg och form som element för orientering i shoppingmiljön

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Louise Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Rumslig gestaltning; färg; form; orientering; vägledning; shoppingmiljön;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur färg och form kan användas för att understödja orienteringen i och upplevelsen av en shoppingmiljö. Hur färg kan appliceras i en galleria för att vägleda besökaren, identifiera olika delar av miljön och förändra uppfattningen om dess rumsliga form och långa avstånd. LÄS MER

 5. 5. Exempelstudie av regnbäddar i nordiskt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Skoglund; [2018]
  Nyckelord :regnbädd; hållbar dagvattenhantering; växtval; rumslig struktur; dagvatten;

  Sammanfattning : I tider med en ökad urbanisering i kombination med ökad nederbörd till följd av klimatförändringar behövs alternativa lösningar för dagvattenhantering i våra städer. En av dessa alternativa lösningar är regnbäddar, vilket är ett relativt nytt koncept i Sverige. LÄS MER