Sökning: "rumslig struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden rumslig struktur.

 1. 1. Nytt visuellt system för kollektivkök : Hur kan struktur och gemenskap underlätta med städning ochmatlagningsredskap i ett kollektivboende för studenter?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Courtney Nyman-Amat; [2019]
  Nyckelord :kollektivboende; studentboende; gemensamt kök; struktur; förvaring; köksö; städning; matlagningsredskap; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : Detta är en studie på ett gemensamt kök för kollektivt och studentboende.Projektet är ett samarbete med företaget Omniplan. Omniplan är byggprojektörersom kommer att bygga ett nytt studentboende med gemensamma kök. Köket är enmötesplats för umgänge och sociala aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Färg och form som element för orientering i shoppingmiljön

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Louise Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Rumslig gestaltning; färg; form; orientering; vägledning; shoppingmiljön;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur färg och form kan användas för att understödja orienteringen i och upplevelsen av en shoppingmiljö. Hur färg kan appliceras i en galleria för att vägleda besökaren, identifiera olika delar av miljön och förändra uppfattningen om dess rumsliga form och långa avstånd. LÄS MER

 3. 3. Exempelstudie av regnbäddar i nordiskt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Skoglund; [2018]
  Nyckelord :regnbädd; hållbar dagvattenhantering; växtval; rumslig struktur; dagvatten;

  Sammanfattning : I tider med en ökad urbanisering i kombination med ökad nederbörd till följd av klimatförändringar behövs alternativa lösningar för dagvattenhantering i våra städer. En av dessa alternativa lösningar är regnbäddar, vilket är ett relativt nytt koncept i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Solvallaskogens skola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Agnes Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Solvallastaden; Solvallaskogen; skola; förskola; grundskola; lågstadie; trä; limträ; arkitektur;

  Sammanfattning : Pausutrymmen när tomten inte räcker till Det finns rekommendationer på 20 kvadratmeter utomhusyta per barn för en skola. Denna tomt, insprängd i en ännu inte byggd stadsdel i norra Stockholm, är precis som många andra platser där nya skolor ska uppföras idag relativt liten och ger inte utrymme att både uppfylla programkrav och storlek på skolgård. LÄS MER

 5. 5. Residual Spatial Correlation in Two-Way Error Panel Data Models

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Adam Flöhr; [2018]
  Nyckelord :Panel data models; Spatial statistics; Spatial autocorrelation; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis examines the spatial autocorrelation in residuals of two-way error panel data models. Three types of models are examined: the standard linear panel data model, the dynamic panel data model, and the spatial lag panel data model. LÄS MER