Sökning: "rumslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet rumslighet.

 1. 1. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elsa Bally; [2022]
  Nyckelord :dagsljus; färg; material; rumslighet; landskapsupplevelse; naturligt ljus;

  Sammanfattning : Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). LÄS MER

 2. 2. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Samuelsson; Jonna Österback; [2022]
  Nyckelord :bostadsgård; sociala interaktioner; sociala möten; förtätning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur utformningen av bostadsgården påverkar användningen samt sociala interaktioner som sker på gården. Fallstudier genomförs av två bostadsgårdar i Lund, innefattande fyra semistrukturerade intervjuer och platsanalyser på gårdarna. LÄS MER

 3. 3. Ambient musik : En undersökning om spatial musik som klingande arkitektur

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Jens Milveden; [2022]
  Nyckelord :Sonic; Spatial; Ambient; Architecture; John Cage; Brian Eno; Dobewall; Erik Satie; Music; Soundscape; Generative; Music For Airports; Furniture Music; Indeterminacy; Ambience; Space; Acoustics; Sound; Installation; Audiovisual; Atmosphere; Landscape; Muzak; Background Music; Musica Mundana; Voicelanding; Phenomenology; Spatial; Ambient; Arkitektur; Musik; John Cage; Brian Eno; Dobewall; Erik Satie; Musica Mundana; Voicelanding; Ljudlandskap; Generativ; Möblemangsmusik; Indeterminism; Ambiens; Rumslighet; Akustik; Installation; Ljudinstallation; Audiovisuell; Atmosfär; Landskap; Muzak; Bakgrundsmusik; Fenomenologi;

  Sammanfattning :  ”Ambient Music”, established and described by its ”creator” Brian Eno, has become a term with a wide range of uses - as generative music, in sound- and audiovisual art installation, a mediated ”sound” of a genre through albums and artists to plug in to during your daily walk - as well as any imaginable association with the term connected to public, spatial or virtual ambience. Through the liner notes of the genres original albums (Ambient 1: Music For Airports of 1978, and to some extent Discreet Music of 1975) it is clear though that the original idea is more related to listening to your own spatial awareness as a form of music rather than a following of certain sounds and conventions that the term has been associated with. LÄS MER

 4. 4. Innan staden drunknar : ett gestaltningsförslag för skyfallsdrabbade Mellanheden i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josefine Bengtsson; Lisa Engstrand; Tilda Fransson; [2022]
  Nyckelord :skyfall; grönblå lösningar; estetik; rumslighet; tillgänglighet; trygghet; cloudburst; climate change; Aesthetics och Spatiality;

  Sammanfattning : Genom användningen av fossila bränslen har klimatet förändrats, vilket bland annat resulterat i ökad risk för skyfall. De kraftiga skyfall som inträffat de senaste åren har inneburit förödande konsekvenser med flertalet dödsoffer och svåra skador på infrastruktur. LÄS MER

 5. 5. Att mäta gångvänlighet : en undersökning om urbana designkvalitéers inverkan på gångvänlighet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Törner; [2022]
  Nyckelord :gångvänlighet; urbana designkvalitéer;

  Sammanfattning : I dag ser vi hur övervikt och stillasittande i allt större grad gör människor sjuka i världen. Som landskapsarkitekter har vi en möjlighet att påverka detta genom stadsplanering och utformning av gator och offentliga platser. LÄS MER