Sökning: "rumsväxter"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet rumsväxter.

 1. 1. Grönskande vintersvala rum : förslag på odlingsvärda växtkombinationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gordh Maja; Eriksson Åsa; [2017]
  Nyckelord :inglasat uterum; balkong; medelhavsklimat; varmtempererade klimat; rumsväxter; vinterträdgård;

  Sammanfattning : Många privatpersoner har tillgång till ett inglasat uterum eller balkong i anslutning till sitt hem. Dessa miljöer kan användas som grönskande vintersvala rum med växter anpassade till rummets förutsättningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka och sammanställa ett urval av odlingsvärda växter för privata inglasade miljöer. LÄS MER

 2. 2. Vinterträdgårdar i offentlig miljö : en utredning av projekteringsförutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Erik Alm; [2012]
  Nyckelord :vinterträdgård; rumsväxt; projektering; växtgestaltning;

  Sammanfattning : I dagens allt tätare städer har platser med växtlighet och grönska blivit ett ofta diskuteratämne. Sedan ett par decennier tillbaka har uppvärmda vinterträdgårdar byggts runtom i världen (främst på norra halvklotet) och de senaste åren har även gröna väggaroch tak blivit ett allt vanligare inslag i våra urbana miljöer. LÄS MER