Sökning: "runaways"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet runaways.

 1. 1. Modeling and Simulation of Chemical Reactors Cooled by Thermosyphons

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Marcus Hothar; [2017]
  Nyckelord :Loss Prevention; Runaway reaction; Heat pipe; Thermosyphon; Chemical engineering; Reactor efficiency; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I en teoretisk studie har användbarheten av thermosyphoner för att förbättra säkerheten och effektiviseringen av kemiska reaktorer. Thermosyphoner är en simpel form av en ”heat pipe”, ett ihåligt och slutet rör som är delvis fyllt av en fluid. LÄS MER

 2. 2. Röster om tidiga uppbrott hemifrån : nio ungdomars erfarenheter av att rymma och kastas ut från sina hem

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Isabella Lara Tedhammar; Johanna Strauss; [2010]
  Nyckelord :youth; runaways; thrown-outs; focus groups; individual interviews; theorizing childhood; sociological study of childhood; ungdomar; rymma hemifrån; utkastad; fokusgrupper; individuella intervjuer; barndomssociologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how young people with experience of running away and/or getting thrown out look upon and understand the phenomenon. Another purpose of thestudy is to examine how the youth evaluate the help and support they did or did not receive at the time of their experience, as well as to examine what the ultimate help and support would be according to them. LÄS MER

 3. 3. ”Att våga ställa frågan, att våga höra svaret”

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Flower; [2009-08-31]
  Nyckelord :Honour violence; Foucault; victim; women’s refuge;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to map the situation for girls residing in women’s refuges because of honour violence. The questions posed are: What forms of abuse have been described to staff working with females in refuges for victims of honour violence? What are the deciding factors that lead to a girl leaving her family and being placed in a refuge? What are the help needs of girls residing in women’s refuges because of honour violence? Five qualitative semi-structured interviews were conducted amongst staff from five different women’s refuges specialising in honour violence. LÄS MER

 4. 4. Hemlösa ungdomar - ett osynligt problem : En kvalitativ studie om avsaknaden av en enhetlig problembeskrivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetInstitutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetInstitutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Gry Wahlberg; Sanna Wiegandt; [2009]
  Nyckelord :homeless adolescents; runaways; social constructivism; social constructionism; social problems; qualitative research; interviews; hemlösa ungdomar; unga hemlösa; rymmande ungdomar; utkastade ungdomar; socialkonstruktivism; socialkonstruktionism; sociala problem; social problemteori; kvalititivt perspektiv; kvalititiva intervjuer;

  Sammanfattning : Homeless adolescents are in Sweden rather invisible, as a group. There is no established definition or description of the problem, nor any uniform terms regarding it. The purpose of this study is to investigate how four different organizations, based on their basic principles, describe the group homeless adolescents. LÄS MER

 5. 5. ”När farsan sa att han inte ville ha mig och pekade på dörren gick jag bara ut” : – ungdomars upplevelser och erfarenheter av att rymma eller kastas ut hemifrån

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Pernilla Majlöf; Hanna Persson; [2009]
  Nyckelord :runaways; thrown out; adolescent; social construction; new sociology of child-hood; rymma; kastas ut; ungdomar; socialkonstruktionism; barndomssociologi;

  Sammanfattning : This thesis has been written within the research project “Tillfälligt Uppbrott”, which concerns youths who have run away or been thrown out of their homes. The project is based on a na-tional poll among more than 3000 high school students. Our purpose has been to study youths who have left home and their own experiences. LÄS MER