Sökning: "rundbal"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet rundbal.

 1. 1. Reducering av halm vid tillämpning av halmrivare i nötköttsproduktion

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elias Larsson; Philip Joelsson; [2018]
  Nyckelord :halm; halmrivare; djupströbädd; ströbädd; nötköttsproduktion;

  Sammanfattning : Halm är det vanligaste strömedlet inom nötköttsproduktion. Halmen ser till att absorbera vätskan som blir ifrån djuren i form av gödsel. Halmbädden bidrar även med ett bra liggunderlag med hög komfort för djuren. Andra alternativ av strömedel finns också att tillgå som torv, rörflen, spån och värmebehandlad halm. LÄS MER

 2. 2. Ensilering, en jämförelse mellan olika ensileringssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Roger Nilsson; [2014]
  Nyckelord :ensileringsförluster; förluster; fermentering; klostridier; ensileringsmedel;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att gå igenom hur ensilering går till och vad som bör beaktas för att få ett hygieniskt och näringsrikt foder: vilka faktorer som är viktiga innan och efter materialet har ensilerats och vanliga problem i processen utvärderas. Slutligen beskrivs och jämförs vanliga ensileringssystem med dess för och nackdelar. LÄS MER

 3. 3. Ompressning av inplastat vallfoder - från rundbal till småbal

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Eva Andersson; [2012]
  Nyckelord :hösilage; ensilage; aerob stabilitet; propionsyra; natriumbenzoat;

  Sammanfattning : Många stall för hästar har bara ett fåtal djur och är ofta inte mekaniserade i samma utsträckning som stall för andra lantbruksdjur. Detta gör att det finns en efterfrågan från hästägare på ensilage eller hösilage i mindre balar, dels för att fodret ska hinna konsumeras av djuren innan det förstörs av den aeroba förskämningen, och dels för att mindre balar är lättare att hantera för hand. LÄS MER

 4. 4. System för grovfoderhantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emil Nilsson; Arvid Posse; Fredrik Wester; [2012]
  Nyckelord :ekonomi; grovfoder; plansilo; rundbal; vall; ensilering;

  Sammanfattning : Att kunna producera ett energirikt och kostnadseffektivt vallfoder är grunden till lönsamhet för mjölk- och dikoproducenter. Syftet med vallfodret är att täcka kons givna foderstat som består av protein och energi. I Sverige används i huvudsak fyra olika metoder för att ensilera gräs, dessa är plansilo, bal, tornsilo och korv. LÄS MER

 5. 5. Teknik för vårskörd av hampa till stråbränsle

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mattias Olsson; Johannes Nilsson; [2008]
  Nyckelord :hampa; hampaskörd; teknik för hampaskörd; hampaodling; br Andersson; skördeförluster; teknik; hampaskörd; strängläggning; stråbränsle; hampahalm; hampa som stråbränsle; fyrkantsbal; rundbal; hampabal; biogas; fiber; industrihampa; skördetidpunkt; vårskörd av hampa; kemper 4500; kemperbord; powerpress; br 750; majsbord; exakthack; rapshuggare; strängläggare; elefantgräs; liljenberg; heggelund; spill i hampa; spill vid hampaskörd;

  Sammanfattning : Hemp is an annual energy crop that fits very well in Swedish crop rotations. It is an interesting crop with many benefits, for example its ability to establish a large quantity of biomass in one year. Hemp is easy to grow and out-competes unwanted weeds through its aggressive growth pattern without the need for pesticides. LÄS MER