Sökning: "rune nilsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden rune nilsson.

 1. 1. Att överföra intertextualitet. Om svårigheterna kring att översätta en text full av citat och anspelningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Emeli Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Översättning; intertextualitet; stil; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta magisterarbete grundar sig på min analys och översättning av boken The Body: An Essay av Jenny Boully, utgiven år 2007. Uppsatsen inleds med en källtextanalys som till stor del bygger på Lennart Hellspong och Per Ledins Vägar genom texten (1997) och Rune Ingos Konsten att översätta (2007). LÄS MER

 2. 2. Att förverkliga Skuggan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Rune B. Nilsson; [2004]
  Nyckelord :Debbie Ford; Carl Gustav Jung; jungiansk psykologi; skuggan; individuationsprocessen; utbrändhet; psykisk hälsa; depression; negativ självbild;

  Sammanfattning : Hur kan man göra för att ge människor en möjlighet att få bättre psykisk hälsa?Detta är huvudmotivet till denna uppsats.Den bakgrund som målas upp är den psykiska ohälsan i Sverige i dag med en mängd människor som i arbetet blir utmattade och deprimerade utan att de får varaktig hjälp att vare sig förändra sina arbetsförhållanden eller sin livssituation. LÄS MER

 3. 3. Logistikdoktrin ett måste?

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Lars-Åke Nilsson; [2002]
  Nyckelord :Logistik; Försvarsdoktriner; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002;

  Sammanfattning : Den svenska Försvarsmakten har genomgått efterkrigstidens störstaförändring. Försvarsmakten skiftar fokus från invasionsförsvar till insatsförsvar. I dettaskifte av fokus eller som det kallas ominriktning så utgör internationella insatser en viktigdel av Försvarsmaktens uppgifter. LÄS MER

 4. 4. Digital reglering med processdator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Rune Nilsson; Anders Nilsson; [1971]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER