Sökning: "runebjer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet runebjer.

 1. 1. ”Befintligt skick”-klausuler - en perspektivstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jon Runebjer; [2008]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På grund av de förändringar det svenska samhället genomgick under efterkrigstidens 50- och 60-tal ökade kraven på den köprättsliga regleringen. Allt fler hade ekonomisk möjlighet att köpa allt mer. LÄS MER

 2. 2. Banbrytare : En kvantitativ undersökning bland deltagare i affärsplanstävlingen Venture Cup/Idéjakten 2005/2006

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Elina Varna Schubert; Margit Runebjer; [2007]
  Nyckelord :entreprenör; entreprenörskap; affärsplanstävling; Venture Cup; kvinnligt företagande; affärsplan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER