Sökning: "runinskrifter"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet runinskrifter.

 1. 1. Substantivböjningen i medeltida svenska runinskrifter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Birger Mård; [2018]
  Nyckelord :substantiv; grammatik; runinskrifter; fornsvenska; språkhistoria;

  Sammanfattning : Under den medeltida perioden ristas runinskrifter på en mängd olika föremål, från korta meddelanden på ben och pinnar till klotter på kyrkväggar och uppmaningar till bön på gravstenar. På senare tid har dessa inskrifter med rätta uppmärksammats som en av våra viktigaste källor till det fornsvenska språket. LÄS MER

 2. 2. Den analfabetiska ön : Om runinskrifternas relation till centralplatser under folkvandringstiden i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Viktoria Sandberg; [2016]
  Nyckelord :central places; runes; runic inscriptions; migration period; central areas; Sweden; centralplatser; runor; runinskrifter; folkvandringstid; centralområden; Sverige;

  Sammanfattning : This essay studies the runic inscriptions from the Migration period in Sweden and their connection to central places. The essays main focus is to identify the find location of the runic inscriptions and through that investigate if they appear in or nearby a central place from the same time period. LÄS MER

 3. 3. Prepositionsbruk i vikingatida runinskrifter : En beskrivning av prepositionernas bestånd, former och rektion

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Phil Beier; [2016]
  Nyckelord :prepositionsbruk; prepositionsfras; rektion; vikingatida runinskrifter;

  Sammanfattning : Denna uppsats har två mål. Det första målet är att ge en omfattande överblick över samtliga tillgängliga vikingatida runinskrifters prepositionsbestånd och -former, vilket innefattar en presentation av de prepositioner som använts i dessa inskrifter samt en förklaring till ortografiska skillnader i prepositionernas representation. LÄS MER

 4. 4. De feminina substantivens böjning i runsvenskan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Felix Marklund; [2016]
  Nyckelord :jämförande språkforskning; morfologi; runologi; runor; runinskrifter; runsvenska; runstenar; vikingatid;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att beskriva hur de belagda feminina substantiven böjdes i runsvenska. Materialet utgörs i huvudsak av beläggen på de feminina substantiven i Svenskt runordsregister. För att uppnå syftet används dels böjningssformerna som materialet visar, dels motsvarande feminin substantivböjning i fornsvenska och fornisländska. LÄS MER

 5. 5. Kan strålar av ljus tyda det förflutna? : Användning av Reflectance Transformation Imaging (RTI) för att tyda runinskrifter på Pireus-lejonet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Simon Nazerian; [2014]
  Nyckelord :archaeological science; 3D; Reflectance Transformation Imaging; RTI; RTI-viewer; RTI-builder; copy of Piraeus lion; Varangian; Runic scripts; Swedish History Museum; PTM; HSH; laborativ arkeologi; Kopian av Pireus-lejonet; Pireus lejonet; Runiskrifter; Runristningar; Varjager; Väringar; Väringagardet; Rus; SHM; Vikingatiden;

  Sammanfattning : This paper deals with testing the method Reflectance Transformation Imaging (RTI) on the copy of the Piraeus-lion in Historic Museum in Stockholm. The purpose is to find out if it is possible to gather more information about the runic inscriptions. LÄS MER