Sökning: "runliteracy"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet runliteracy.

  1. 1. Medeltida runor och runliteracy : kulturell krock eller kompromiss?

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för medeltidsstudier; Stockholms universitet/Historiska institutionen

    Författare :Martin Lannebjer; [2017]
    Nyckelord :Kulturell teori; literacy; runliteracy; kulturell förändring; medeltid; norden.;

    Sammanfattning : During the 12th to the 16th century the Scandinavian region went through a cultural change, from Germanic to Latin culture. This change effected a wide variety of areas for example law, piety, clothing, religion and system of writing. It is the change in the system of writing this essay will examine i.e. LÄS MER