Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Medeltida runor och runliteracy : kulturell krock eller kompromiss?

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för medeltidsstudierStockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Martin Lannebjer; [2017]
  Nyckelord :Kulturell teori; literacy; runliteracy; kulturell förändring; medeltid; norden.;

  Sammanfattning : During the 12th to the 16th century the Scandinavian region went through a cultural change, from Germanic to Latin culture. This change effected a wide variety of areas for example law, piety, clothing, religion and system of writing. It is the change in the system of writing this essay will examine i.e. LÄS MER

 2. 2. Den analfabetiska ön : Om runinskrifternas relation till centralplatser under folkvandringstiden i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Viktoria Sandberg; [2016]
  Nyckelord :central places; runes; runic inscriptions; migration period; central areas; Sweden; centralplatser; runor; runinskrifter; folkvandringstid; centralområden; Sverige;

  Sammanfattning : This essay studies the runic inscriptions from the Migration period in Sweden and their connection to central places. The essays main focus is to identify the find location of the runic inscriptions and through that investigate if they appear in or nearby a central place from the same time period. LÄS MER

 3. 3. De feminina substantivens böjning i runsvenskan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Felix Marklund; [2016]
  Nyckelord :jämförande språkforskning; morfologi; runologi; runor; runinskrifter; runsvenska; runstenar; vikingatid;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att beskriva hur de belagda feminina substantiven böjdes i runsvenska. Materialet utgörs i huvudsak av beläggen på de feminina substantiven i Svenskt runordsregister. För att uppnå syftet används dels böjningssformerna som materialet visar, dels motsvarande feminin substantivböjning i fornsvenska och fornisländska. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan hällbilder och runor?  : Samlokaliseringar och gemensamma symboliseringar av levnadsvärlden

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Leif Stille; [2015]
  Nyckelord :rock art figures; runes; colocalization; symbolization; semantic sferes; life world; cosmology; religion; cultural continuity; hällbilder; runor; samlokalisering; symbolisering; semantiska sfärer; levnadsvärld; kosmologi; religion; kulturkontinuitet;

  Sammanfattning : Författaren till denna uppsats har ett brett allmänt intresse av alla tänkbara relationer mellan hällbilder och runor ur ett vitt spektrum av aspekter såsom kronologiska, kulturella, epokmässiga, geografiska, semiotiska, språkfunktionella och skrifthistoriska. Särskilt intressant vore att kartlägga och analysera, hur hällbilder och runor kan symboliskt uttrycka religiösa, rituella, kosmologiska och livsåskådningsmässiga föreställningar och ideal. LÄS MER

 5. 5. Sexuella runinskrifter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Carita Holm; [2013]
  Nyckelord :Runologi; språkhistoria; sexuella runinskrifter; medeltida runor;

  Sammanfattning : De sexuella runinskrifterna på lösföremål i det medeltida Norden har ett fascinerande innehåll och ordval. Mig veterligt finns inget samlat verk sedan tidigare om dessa, vilket gör att jag med min uppsats kan bredda runologin i det avseendet. LÄS MER