Sökning: "rural hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden rural hållbarhet.

 1. 1. Vägen till ett attraktivare samhälle med ödehus som resurs : Ett gestaltningsförslag för Skruv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Julia Ahlström; Sandra Leman; [2023]
  Nyckelord :rural development; social sustainability; deserted houses; embodied living environment; Skruv; Lessebo; landsbygdsutveckling; social hållbarhet; ödehus; gestaltad livsmiljö; Skruv; Lessebo;

  Sammanfattning : In Sweden there are large differences between living in the city and the countryside. To make the countryside more attractive as a place of living, improvement is necessary in some regions. One such region is Skruv, a village that consists of a lot of deserted houses.  The purpose of the study is to improve the living conditions in this region. LÄS MER

 2. 2. En kritisk granskning av kalkylverktyget BIMitigation : möjligheter och begränsningar i ett användarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nils Vestlund; [2023]
  Nyckelord :BIMitigation; bygg- och anläggningsprocessen; hållbar stadsplanering; LCA; växthusgasutsläpp; materialval; Revit;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker nyttan med BIMitigation, ett verktyg som beräknar och visualiserar utsläppen av växthusgaser från anläggningsprojekt. Växthusgasutsläpp från mänsklig aktivitet orsakar varmare temperaturer vilket i sin tur leder till stigande havsnivåer och extremväder såsom skyfall och värmeböljor (Masson-Delmotte et al. LÄS MER

 3. 3. Social påverkan av motorvägar : en kvalitativ studie på hur E6:an har påverkat individer i samhället Ljungskile

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :John Bilén; [2023]
  Nyckelord :Social påverkan; motorväg; rural påverkan; arbetsmöjligheter; säkerhet;

  Sammanfattning : Studien studerar hur individer i Ljungskile har påverkats av att ett infrastrukturprojekt går rakt genom samhället. Projektet som har undersökts är bygget av motorvägen E6. Studien har använt intervjuer för att undersöka hur motorvägen har påverkat individer. LÄS MER

 4. 4. Rosendalsängen på Djurgården : en restaurering med naturalistiska planteringsprinciper

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mikaela Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Rosendals slott; historisk trädgård; trädgårdsrestaurering; hållbarhet; biologisk mångfald; naturalistisk planteringsdesign; äng;

  Sammanfattning : Bevarandet av historiska parker och trädgårdar är en viktig del av förvaltningen av det kulturhistoriska arv som finns i den bebyggda miljön, både i urbana och mer naturnära kontexter. Forskning har visat att det inom historiska trädgårdsanläggningar finns en anmärkningsvärt hög biodiversitet och att dessa platser därför kan spela en viktig roll i den hållbara utvecklingen eftersom de ofta är lagstadgat skyddade från exploatering till skillnad från övrig grönyta i städerna. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetscertifiering : effekter på värdekedjan av byggmaterial

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Sofia Andersson; [2023]
  Nyckelord :effekter på värdekedjan; fallstudie; frivilliga hållbarhetscertifieringar för byggnader i Sverige; hållbar utveckling; ; standarder;

  Sammanfattning : En av vår tids stora utmaningar handlar om att möta klimatkrisen och ökade krav på levnadsstandard hos en växande global befolkning. Allt fler flyttar från rurala till urbana områden, vilket pressar bostadsmarknader världen över. LÄS MER