Sökning: "rural region"

Visar resultat 1 - 5 av 306 uppsatser innehållade orden rural region.

 1. 1. The introduction of the Africanised honey bee: A stinging menace or a blessing of the Americas? : a comparison of the Brazilian and USA beekeeping experiences

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jorge Antonio Moreno Reategui; [2020]
  Nyckelord :Beekeeping Social field; Africanised honey bee; qualitative and quantitative research methodology;

  Sammanfattning : In 1956, Brazilian scientist Warwick Estevam Kerr, introduced queens of the African honey bee (AHB) from South Africa to breed with European honey bees (EHB) in order to improve honey production in Brazil. Some of the AHB swarmed by accident out of the experimental apiary, located in Rio Claro-São Paulo State, and started to spread. LÄS MER

 2. 2. Tillväxt, anpassning eller statens ansvar? : om en landsbygdskommuns hantering av befolkningsminskning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Klara Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Population decline; Rural shrinkage; Municipal policy; Growth strategies; Adaptation strategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Despite stable growth in the national population, many rural municipalities in Sweden are suffering from persistent population decline. Because of the severe consequences this has for their economy and capacity to deliver welfare, many are anxious to find strategies to deal with the situation. LÄS MER

 3. 3. Permanence in architecture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Hjälmeby; [2020]
  Nyckelord :permanence; wood; Småland; school;

  Sammanfattning : How can we generate sustainable architecture in relation to permanence and aging? How can we bring knowledge about old existing buildings in the design process for new architecture? I think it is important to reflect on choice of material because of a buildings life span. Also to be aware of what frame of references are the start for the designprocess. LÄS MER

 4. 4. An Analysis of Alternative Building Materials in the Coastal Rural Areas of Bangladesh

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Fuad Alam; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Alternative Building Materials; Bangladesh; Coastal Rural Area;

  Sammanfattning : This study will provide background information about the region of Bangladesh, more specifically the coastal rural area of Bangladesh. This region has due to the global warming become a very disaster-prone region where disaster resilience work has become increasingly relevant. LÄS MER

 5. 5. TRANSPORTTILLGÄNGLIGHET OCH RÖRELSE - En undersökning på den tätortsnära landsbygdsorten Arrie, Vellinge

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Johanna Vesterlund; Sofia Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Mobilitet; Transporttillgång; Tätortsnära landsbygd; Stadsplanering; Regional planering; Region; Hållbart resande; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Det samhälle vi lever i idag blir allt mer mobilt och människor har möjlighet att röra sig överstörre områden på kortare tid. Däremot är satsningar inom transportsystem oftast koncentrerattill områden som ger störst samhällsekonomisk lönsamhet, alltså tätorter och större samhällenmed högt antal resande. LÄS MER