Sökning: "rurala miljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden rurala miljöer.

 1. 1. För ett levande landskap i Skåne : en studie om organisatoriska utmaningar inom grön infrastruktur

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Dina Samir Ismail; [2021]
  Nyckelord :grön infrastruktur; klimatanpassning; översvämning; regionplan; ekosystemtjänster; miljöetik; innovation; ekonomi; lagstiftning;

  Sammanfattning : I århundraden har människan varit en bakomliggande faktor till den accelererande växthuseffekten. Idag är klimatförändringar en av de svåraste utmaningarna som människan står inför. LÄS MER

 2. 2. Intraspecifik aggression mellan gräsänder (Anas platyrhynchos) i urbana och rurala habitat

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Lovisa Åkerstedt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The continuing increase in urbanization is changing the natural habitats of wild animals. Some wildlife have colonized urban areas and are exposed to new stimuli to which they respond differently: some species adapt whereas others thrive. Living in such an environment can lead to increased stress and elevated aggression. LÄS MER

 3. 3. Vita varma relationer : En kritisk diskursanalys av hur 'vita' och 'icke vita' barn och föräldrar representeras i läromedel

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jonas Lönnroth; [2021]
  Nyckelord :representation; whiteness; child development; course literature; discourse; normativity; colonialism; representationer; vithet; barns utveckling; normkritik; läromedel; diskurs; kolonialism;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur barn och föräldrar med olika hudfärg och varierad etnisk tillhörighet representeras i ett urval av läroböcker. Böckerna behandlar olika aspekter av barns utveckling och ingår som kurslitteratur på utbildningar inom socialt arbete, psykologi och pedagogik i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Kor, kollektivtrafik och politik: kausala relationer på landsbygden : En ANT-studie om vad som etablerar landsbygd

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ida Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk planering; aktör-nätverksteori ANT ; landsbygd; resiliens; stad och land; urban och rural;

  Sammanfattning : En samhällsutveckling som enbart fokuserar på staden går emot de nationella visionerna och således har planeringen även kommit att behandla landsbygdens utveckling med varierande motiv. Landsbygden har sedan tidigare beskrivits som en rural idyll vilket varit en bevarande värd miljö och betydande resurs för staden men är nu en plats för utveckling. LÄS MER

 5. 5. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Nyckelord :värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Sammanfattning : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. LÄS MER